Home

Checklista lönesamtal

Checklista - lönesamtal - Sveriges Psykologförbun

Ta hjälp av Visions checklista. 2016-01-13. Snart är det kanske dags för lönesamtal. Här får du några tips så att du är förberedd. Lönesamtalet är en avstämning som ska ge en bild av hur chefen ser på det jobb du gör. För att du ska få till ett bra lönesamtal behöver du veta hur dina arbetsinsatser bedöms, vilka. Du når oss på telefon 0771-555 444 vardagar 08:30 - 16:30 (Öppet till 12:30 dag före helgdag). Du kan även nå oss via e-post stdirekt@st.org. Steg 1. Tänk tillbaka - vad har du presterat under året? Första steget i att förbereda dig inför ditt lönesamtal, det är att gå igenom hur du bidragit till verksamhetsmålen det senaste året Checklista: Lönesamtal. Denna checklista ger dig vägledning hela vägen från mötesinbjudan till uppföljningsplan. Elin Kalmhoff. 28 Jan 2020. Mallar & Checklistor. Undvik fallgropar i dina viktiga samtal och använd en väl beprövad struktur så ökar sannolikheten att du lyckas. Tydlighet i dina samtal är grunden till att du får som du vill. Att träna med Learning4u under en dag ger dig trygghet och säkrar de resultat som du vill ha

I lönesamtalet har du allt att vinna men inget att förlora. Här kommer några användbara tips inför ditt samtal Checklista för anställningsavtal. Lön - har du rätt till årliga lönesamtal? Övertid - Vad gäller vid övertid? Tjänstepension - Betalar arbetsgivaren in tjänstepension? Om inte ska du förhandla om högre lön så att du kan pensionsspara själv

Checklista lönesamtal 2021. Format: Word-mall (4 sidor) Pris: 450 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda dig inför lönesamtalet med dina medarbetare. Lönesamtalet är en dialog mellan dig som chef och dina respektive medarbetare om nuvarande lön och. Du kan få coachning och stöttning inför ditt lönesamtal. Rådfråga lokala förtroendevalda Om det finns lokala förtroendevalda för Saco-S, Akademikerförbunden, Saco-förbunden eller Akavia på din arbetsplats är det klokt att också prata med dem. Detta är personer som kan ha mycket lokal kännedom om löneläget på just din arbetsplats Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning lönesamtal. Den överenskomna arbetsordningen enligt checklistan bör kompletteras med en arbetsplan för kommundirektören, som tar upp de viktigaste störr

Checklista inför lönesamtal Vårdfoku

 1. Så förbereder du lönesamtalet: Checklista. Dags att hålla lönesamtal? Här är nio punkter att bocka av. 1. Ta fram lönekriterier! De måste utgå från det egna företaget, inte vara allmänna floskler. Vilket mål har verksamheten? Vilka prestationer krävs för att nå dit
 2. Checklista Anställningsavtal hos arbetsgivare utan kollektivavtal Nedanstående listar vi exempel på förmåner som ofta regleras i kollektivavtal. Om du inte har kollektivavtal har du inte per automatik rätt till medarbetar- och lönesamtal
 3. Checklista: 1. Tydliga kriterier Se till att genomföra ett bra lönesamtal Det är svårt att förutse hur samtalet kommer att utvecklas och det är inte lyckat att behöva avbryta medarbetare med orden Ledsen, men nu har jag ett nytt möte
 4. Checklista lönesamtal Lönesamtal - snabbguide med checklista för arbetsgvivare . Checklista inför lönesamtalet. Här är en kortfattad checklista som du som arbetsgivare eller lönesättande chef kan ha nytta av inför dina lönesamtal. Gå igenom prestation och kompetens enligt de utvärderingsmallar och bedömningsmallar som finns på.
 5. Checklista lönesättning 2021. Format: Word-mall (4 sidor) Pris: 595 kr. Lägg i kundkorg. Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef på ett strukturerat sätt i arbetet att sätta lön i företaget, som gör både arbetsgivaren och medarbetarna nöjda. Förut skrevs centrala löneavtal mellan t.ex. TCO, LO och dåvarande SAF (numera.
 6. Gör lönesamtalet enklare med tydliga lönekriterier. Att hålla lönesamtal med medarbetarna är sällan chefens favorituppgift. Men en ny bok kan leda till att samtalen blir en trevligare upplevelse. Att sätta lön kan vara en känslig historia. Risken är stor att medarbetarna känner sig orättvist behandlade
 7. Det visar Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik. De skolledare som har lönesamtal tjänar i genomsnitt 1 600 kronor mer varje månad. Men det gäller att förbereda sig väl. Våra förhandlare har en gedigen erfarenhet att råda skolledare inför lönesamtalet. Här är deras bästa råd. Förberedelserna tar tid - men de ger bra.

Lönesamtal - förbered dig Visio

 1. Avsikten med ett lönesamtal. Ett lönesamtal sker vanligtvis innan löneförhandlingen. Avsikten med ett lönesamtal är att du och din chef ska prata om ditt arbetsresultat, dina arbetsuppgifter, din kompetensutveckling och din förväntning på löneförhöjning
 2. Checklista enligt nya kommunallagen Den nya kommunallagen (2017:725) anger i sjunde kapitlet under rubriken Anställda: Kommundirektören bör ha ansvar för utvecklings- och lönesamtal med förvaltningscheferna oavsett om direktören är chef eller samordnare i förhållande till förvaltningscheferna
 3. Checklista - lönesamtal. Vad har arbetsgivarens kartläggning och analys av psykologernas löneläge och löneutvecklingsbehov lett fram till? Vad har de lokala parterna kommit överens om vid sin överläggning? Blir Ditt..
 4. lönesamtal samt överenskommelser Gallras när handlingen inte längre är nödvändig för att kunna följa upp överenskommelser som träffats vid utvecklings- och lönesamtal 020 Checklista aktivitetsplan för kompetensförsörjning Gallras 2 år efter at
 5. personalärenden, rehab-ärenden, dok gällande medarbetarsamtal, lönesamtal - extra viktigt för kommande löneöversyn. Har inga lönesamtal genomförts uppmanas avgående chef att lämna en bedömning för varje medarbetare innan chef slutar Checklista för introduktion -Ny chef Bilaga
Checklista utrustning vid distansarbete - en mall från

Tips inför ditt lönesamtal - Sveriges läkarförbun

 1. Checklista - så skapar du en lönepolicy. Håller utvecklings- och lönesamtal. Lönesättningen samordnas enligt farfarsprincipen, vilket innebär att chefen stämmer av löneförslagen med sin chef. Detta för att säkerställa att företagets lönesättningsprinciper följs
 2. 10 tips - checklista före samtalet. 1 Förbered dig i god tid. Be chefen om frågorna före samtalet. 2 Ta reda på lönekriterierna, fråga chefen, arbets-platsombudet eller sektionen. 3 Ta reda på utrymmet för ­lönepåslaget, kolla med sektionen. Kolla om det finns generella satsningar och om någon grupp ska få extra påslag
 3. st ditt engagemang som är avgörande

Lönesamtal - guide & tips för dig som chef Framfo

För att lyckas i ett lönesamtal eller i en förhandling brukar man säga att förberedelse är nyckeln till framgång. Din chef har förhoppningsvis haft en bra planering av året tillsammans med dig och följt upp dina insatser under året. Ta vara på de bra saker som du gjort som upattats av din arbetsgivare Lönesamtal - Den ultimata guiden för dig som är student; Lönesamtal - Den ultimata guiden för dig som är student. Så lyckas du i lönesamtalet! Under samtalet pratar du och din chef om hur du utvecklat under året och hur kan du påverka din lön. Här hittar du allt du kan behöva veta inför ditt lönesamtal Om du vill höja din lön så ska du se till att utnyttja lönesamtalet. Här är lönerådgivarnas tips för hur du förbereder dig

Checklista om trivsel och arbetsklimat Checklista för psykosocial arbetsmilj Lönesamtal och utvecklingssamtal I de centrala avtalet står också att det ska genomföras lönesamtal och utvecklingssamtal med alla medarbetare. Dessa samtal ska ske med närmaste chef Checklista för introduktion av ny medarbetare . Den här checklistan är ett stöd för dig som är chef och innehåller sådant som är viktigt att informera om under medarbetarens första tid på arbetsplatsen. Innehållet är stadsgemensamt men kan kompletteras med arbetsplatsspecifika delar Förteckningen nedan över checklistor och bedömningsmetoder för belastningsergonomi är inte komplett, utan är exempel på tillförlitliga och giltiga metoder som går att använda. Det är viktigt att metoden du väljer att använda mäter det du vill mäta. Bedöm den fysiska belastningen vid vård och omsorg, Tilthermometer, checklista. För att stötta dig under det viktiga samtalet har vi listat fem råd och en checklista att tjuvkika på när det är dags. 1. Kolla löneläget. Hur ofta du kommer att ha lönesamtal framöver kan variera beroende på arbetsplats

Samtal om förutsättningar. Chef och medarbetare har ett inledande samtal med återkoppling till utvärderingen av medarbetarens prestation. Chef ansvarar för att kalla till mötet. Nulägesbild och löneprinciperna diskuteras. Medarbetaren lämnar sina förväntningar på lönehöjning utan att en ny lön fastställs Lönesamtal - medarbetare Syftet med lönesamtalen är att du som medarbetare gemensamt med din chef tittar på vad som hänt under det senaste året och värderar det. Avsikten är att återkoppla till Checklista Medarbetarens förberedelse inför lönesamtale Dags för årets lönesamtal Nu är det dags för lönesamtal igen. Äntligen, tänker en del. Jobbigt, tänker andra. Oavsett vad du själv tycker och oavsett om du är lönesättande chef eller medarbetare, är det viktigt att förbereda sig så att det blir ett riktigt bra lönesamtal. Almega, Unionen, Aka

Lönesamtal och lönesättande samtal bör hållas minst en gång per år. När din lokala förening förhandlar din lön vid lönerevision omfattas du också av lönesamtal, med den skillnaden att du inte får ditt lönepåslag angett direkt i samtalet. Lönepåslaget slutförhandlas i stället mellan parterna: arbetsgivaren och SSR-föreningen Avstämning att checklista för vecka 1 är klar Information om medarbetarsamtal och lönesamtal Friskvård Arbetsskadeanmälan/LISA Företagshälsovård Mötestider APT, team och andra möten Lex Sara, Lex Maria, klagomålshantering . Sid Sida 4 (5. Den här mallen är ett bra stöd för dig som sätter löner och vill ha struktur på dina lönesamtal. Mallen fungerar som ett stöd och en checklista för seriösa lönesamtal. Ladda ner direkt. Efter genomfört köp får du direkt tillgång till din mall. Mallen finns även tillgänglig för nedladdning i 12 mån på Mina sidor efter köpet Som chef ska du erbjuda anställda som är med i OFR/S och SEKO ett lönesamtal före lönerevisionen. Du ska även erbjuda ett uppföljande samtal där du motiverar den nya lönen efter lönerevisionen. Här får du läsa mer om vad du ska tänka på när du håller i ett lönesamtal

Dags för lönesamtal? Ta hjälp av Visions checklista Visio

Att samtala (en checklista) - lönesamtal Förberedelser Vem ska jag ha lönesamtal med? Personuppgifter Befattning Egna anteckningar Vilken är min målsättning? Vad är det vi ska samtala om? Vilken bakgrundsinformation behöver jag? Befattning Kompetens Kompetensutveckling Framtidsplane Lönesamtal Lönesättande samtal Lönerevision Förändra lön vid annan tidpunkt än lönerevision Uppdragstillägg Misskötsamhet Undermeny för Misskötsamhet. Hantera misskötsamhet Stöd och checklista gällande gäster i verksamheten på Lunds universitet,. Checklista inför rekrytering. Att rekrytera är oftast ett positivt tecken på tillväxt för verksamheter. När det uppstår ett kompetensbehov, bör företag analysera hur man på bästa sätt kan tillgodose behovet av ny kompetens. Det kanske inte alltid är en rekrytering som är den bästa lösningen

Lönesamtal - Så förbereder du dig i tre steg S

Lönesamtal. När arbetsgivare har gjort bedömning och värderat medarbetarens arbetsinsatser, behöver arbetsgivare kunna motivera och kommunicera det i ett lönesamtal. Medarbetare kan reagera på arbetsgivares löneförslag, och då är det värdefullt att vara förbered med konkret motivering som underlag. Om kontinuerlig dialog kring mål. Ett utvecklingssamtal ska alltid utgå från verksamheten, och vad dina medarbetare behöver för att kunna bidra till den så bra som möjligt. Inför ett utvecklingssamtal ska både du som chef och medarbetaren förbereda er, t ex med hjälp av en mall. Här hittar du våra tips och en mall för utvecklingssamtal Medarbetarsamtal och lönesamtal ska hållas isär och ske vid olika tillfällen. I allmänhet står det i avtalet mellan facket och arbetsgivarorganisationen hur ofta medarbetarsamtal och lönesamtal ska genomföras. Ibland begär också chefen eller medarbetaren spontana medarbetarsamtal Lönesamtal Formerna för lönesättning varierar mellan olika sektorer, branscher och arbetsgivare. Oavsett var du arbetar är ditt lönesamtal avgörande för att du ska få rätt lön och en bra löneutveckling

Checklista: Lönesamtal e2

 1. Utvecklingssamtal kopplas till lönesamtal. Checklista jämn könsfördelning bland chefer. Här är 11 enkla steg till jämn könsfördelning bland chefer, så att kön inte avgör din karriär. Unionens expert Peter Tai Christensen lyfter de viktigaste framgångsfaktorerna
 2. Lönesamtal och lönesättande samtal Lönesamtal och lönesättande samtal Lönesamtal. Inför lönerevision ska medarbetare erbjudas ett lönesamtal i syfte att tydliggöra sambandet mellan medarbetarens arbetsresultat och löneutveckling
 3. Inför lönerevision 2020 - checklista för HR. För många företag närmar sig nästa års lönerevision med stormsteg och förberedelser behöver göras för att säkerställa en smidig och framgångsrik process. Här följer en checklista och några tips som vi hoppas kan hjälpa dig och ditt HR-team i arbetet
 4. Lönesamtal. I den här utbildningen får du lära dig hur du kan utföra lönesamtal på bästa sätt, både i rollen som chef och som medarbetare. Genom korta filmföreläsningar går vi igenom samtalsstrukturen och du får tips på hur du håller ett motiverande samtal samt vad du bör tänka på inför, under och efter samtalet
 5. Företags personal- och HR arbete består av många olika ämnesområden, processer, rutiner och material. Underlätta och effektivisera ert arbete genom att samla alla era dokument och material i en handbok
 6. st en.
 7. CHECKLISTA FÖR DITT LÖNESAMTAL • Förbered dig genom att dokumentera och värdera din prestation och ditt arbetsinnehåll under året. Hitta konkreta exempel från din vardag. • Undersök marknadslöneläget med hjälp av Saco Lönesök - Sveriges Ingenjörers databas med 70 000 ingenjörslöner

Mallar & Checklisto

Dags för utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet handlar om dig. Här har du chansen att prata om till exempel läget på jobbet, hur du upplever dina arbetsuppgifter, individuella handlingsplan, ledning och vad du vill förändra. Vill du lära dig något nytt under året Lönesamtalet bör ske med den lönesättande chefen. Om den chef du har lönesamtal med inte har mandat att sätta din lön, kan du betrakta hen som ambassadör för dig inför högre lönesättande chef. Individuell lönesättning. Lönesamtalet är inte bara formalia Checklista inför lönesamtal. För att ge stöd inför lönesamtalet har Vårdförbundet tagit fram skriften Lönsamt! Där finns bland annat en checklista för vad man bör tänka på inför mötet med chefen ; Vi har haft inledande överläggning men tar nu en paus tills alla lönesamtal är genomförda Checklista hygienrutiner - LSS Verksamheter Dokument nr: STÖ018 (E) Version 1.0 Sida . 1 (2) Utarbetat av Vårdhygien Stockholm Godkänt Enhetschef ACK Rev. datum 2018-09-30 Fastställt 2017-07-12 . Vårdhygien Stockholm . Checklista hygienrutiner - LSS verksamhete

Det är min första fastanställning fast jag är över 30 (har rest mycket och haft eget företag innan) Checklista lönesamtal 2021 Format: Word-mall (4 sidor) Pris: 450 kr Lägg i kundkorg Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda dig inför lönesamtalet med dina medarbetare bjud in till enskilda lönesamtal minst en vecka i förväg. avsätt tillräckligt med tid redan från början. en till två timmar är lagom vid de flesta tillfällen. Att välja plats:-välj helst en neutral och avskild plats.-se till att ni inte blir sttörda.-kom ihåg att stänga av telefonen. Ett helt lönesamtal - checklista: Förberedelse Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Personalhandbok, Author: Jenny Wahlgren, Length: 56 pages, Published: 2019-11-1 Checklista vid lönesamtal Före första samtalet Jag vet varför jag har den Ja Nej lön jag har Jag är insatt i den lönepolitik som Ja Nej tillämpas på min arbetsplats Jag har granskat tillgänglig löne- Ja Nej statistik på min arbetsplats Jag har granskat extern statistik Ja. Det börjar bli en del sociala kanaler att hålla reda på nu och om du har fått..

Ingenjörskarriärs checklista kan fungera som en utgångspunkt för löneförhandlingen. Checklista. Hitta en arbetsgivare som ger bra löner. Kollektivavtalet ger dig rätt till lönesamtal. Det är din chans att påverka lönen. Då gäller det att komma väl förberedd Checklista inför din examen Innan examen. Gör efterforskningar, via företags hemsidor, arbetsmedlingen och egna kontakter. Vad passar dig och vilka möjligheter finns? Slipa på ditt CV och personliga brev. Läs mer här; Förbered dig inför intervjuer och lönesamtal

Tips inför lönesamtalet Kommuna

Prevent: Checklista kränkande särbehandling. Av: Chefens ord var inte oväntade, men högg ändå till i magen. Det var lönesamtal och jag hade varit på arbetsplatsen ungefär ett år. Redan första veckan i min roll som mellanchef på arbetsplatsen märkte jag att något inte stämde Lönesamtal blir ofta mycket givande om båda parter kommer väl förberedda. Det är chefens uppgift att informera om mötet i god tid och att se till att medarbetarna har tillgång till de riktlinjer för lönesättning som finns på företaget. Chefen har också ansvaret att ge en lista på de frågor som ska diskuteras under mötet

Flik 6 - Checklista fysik, Handlingsplan fysisk, Skyddsrond Flik 7 - Checklista psykosocial, Handlingsplan psykosocial, Skyddsrond Flik 8 - Underlag medarbetarsamtal, Underlag lönesamtal, Checklista, Handlingsplan, HandlingsplanWord, Kallelse medarbetarsamtal, Underlag medarbetarsamtal med instruktion, Bedömning för lönesamtal Använd gärna en checklista (se nedan) som stöd, så att du kan fokusera på dialogen! Styr inte samtalet för mycket - medarbetaren är huvudpersonen; Undvik att försöka lösa de problem som medarbetaren presenterar. Lyssna och ställa frågor istället! Ta tillvara eventuell kritik som kommer upp Introduktion för nyanställda. Varmt välkommen till Åstorps kommun! För att du ska få en så bra introduktion som möjligt i ditt nya arbete har vi här på HR-sidan samlat information om sådant som är bra att veta som anställd i Åstorps kommun. Du kan exempelvis läsa om medarbetarsamtal, lönesamtal, förmåner, lön, bisyssla.

Checklista för anställningsavtal - Jobblan

Vi vill att du ska vara trygg i din roll som arbetsgivare. Därför erbjuder vi fullständig service och smidiga lösningar när det handlar om kollektivavtal, pension och försäkring. Vi hjälper dig också att förebygga och lösa tvister som kan uppstå i arbetslivet. Men vi vill också påverka den politiska agendan i en riktning som gynnar tillväxt, utveckling och konkurrenskraft för. Lön. Ditt ansvar, din kompetens och dina prestationer ska avspeglas i lönekuvertet. Här hittar du bland annat tips inför lönesamtalet och hur du kan påverka din lön, samt Naturvetarnas syn på löner Checklista för chefer 2 Lönesamtal har av tradition hållits skiljt från andra samtal. Spridningen av individuell lönesättning har dock gjort att gränserna mellan lönesamtal och samtal om medarbetarens utveckling och presta-tion har kommit att luckras upp Lönesamtal Att använda arbetsgivarens e-post i lokalfacklig verksamhet Checklista för dig som ny som förtroendevald Rätt till ledighet. Akavia Råd och stöd Förtroendevald Kommunal sektor Ny som förtroendeval Checklista för lokala löneförhandlare 16 Avtal om kompetensutveckling 17 Riktlinjer för lokalt fackligt arbete 19 Avtal om anställningsvillkor 20 Individuella lönesamtal Lönesamtalet ska vara en dialog mellan chefen och medarbetaren, där båda kommer med syn-punkter på lönenivån

Checklista lönesamtal - en mall från DokuMer

Lönesamtal - snabbguide med checklista för arbetsgvivare . Håll dig strukturerad med kalendermallar för att skriva ut. Välj mellan över hundra kostnadsfria PowerPoint-, Word- och Excel-kalendrar för privat bruk, skola eller företag ; Varje år behövs ett lönesamtal mellan dig och din lönesättande chef Checklista för anställningsavtal. Publicerad 28 september 2017, kl 11:33. Tacka inte ja till nya jobbet utan att först kolla anställningsavtalet. Kollega bjuder på lite inspiration inför ditt nästa lönesamtal med chefen. Här är några personer som lyckats förhandla till sig riktigt bra löner Lönesamtal. 18 Förhandling. 20 Ärlighet. 22 Känslor. 25 Fällor. 26 Uppföljning. 28 4 nybörjarknep 7 Hitta rätt stöd 8 Varning för ensamfällan! 8 Red ut vad du får göra 9 Checklista inför lönesamtalen 11 Vaccinera dig mot kritik 14 3 vanliga fallgropar 15 Så behåller du ditt lugn 18 Lönesamtalet steg för steg 18 Gyllene regler.

Allt om lönesamtalet Akavi

Så förbereder du lönesamtalet: Checklista Che

Så förankrar du mötesstrukturen. - Berätta för alla medarbetare hur företaget eller organisationen förhåller sig till möten och vilka regler som gäller. Var tydlig med vilka förväntningar som finns på era möten. Förklara hur den mötesstruktur ni enats om är tänkt att fungera under arbetsåret, inför budget, lönesamtal, etc Lönesamtal för chefer inom Folksam. Köpfilm. Film i lönesamtal för chefer som vill vara väl förberedda inför lönesamtalen med sina medarbetare. Filmen fungerar också för att studera och utbyta erfarenheter i grupp. Filmen levereras med handledning och checklista

Lönesamtal Unionen - free shipping available

Video: Checklista om det inte finns kollektivavtal - SRAT

Fysioterapeuterna Box 3196, 103 63 Stockholm. Besöksadress: Vasagatan 48, Stockholm. 08-567 06 100 (växel) kansli@fysioterapeuterna.se medlemsregistret@fysioterapeuterna.s Arbetsmiljö: Information om KIA, risker i arbetet, t ex risk för belastningsskador vid monotona arbeten, risker med farliga ämnen, hörselskador etc. Information om hur man skyddar sig

Checklista undvika stressrelaterad ohälsa - en mall frånChecklista rehabilitering - en mall från DokuMeraChecklista uppsägning pga personl förhållanden MKA - enPPT - Medarbetarsamtal och lönesamtal PowerPoint

Tips och råd vid ditt lönesamtal. Lönestatistik. KARRIÄR. Karriärtjänster. Cv-granskning. När du söker jobb. Så skriver du ditt cv. Tips inför Här kan du läsa mer om Anställningsavtal och ta del av vår checklista Försäkra ditt arbetsliv: A-kassa och Inkomstförsäkring. Kontakt Växel 08-507 999 00 Fax 08-507 999 99. Box. Checklista lönesamtal >> Merarbetar och lönekriterier >> Lönesamtalsunderlag >> Fler lönemallar >> DokuMeras bok Första Dokumenthjälpen är byggd på DokuMeras dokumentmallar och beskriver de 100 viktigaste dokumenten ditt företag behöver Psykosocial skyddsrond -exempel Psykosocial sittrond En psykosocial sittrond innebär att man som chef sätter sig ned med medarbetarna vid arbetsplatsen eller en enhet och systematiskt kartlägger olika områden i de Du kan själv välja att själv att säga upp dig eller så kan arbetsgivaren avsluta din anställning på grund av. arbetsbrist. personliga skäl. Vid grov misskötsamhet kan din anställning avslutas genom avskedande. Övriga skäl till avslut av en anställning kan vara: Din tidsbegränsade anställning upphör. Du går i pension