Home

Generaldirektör Försvarsmakten

Mikael Granholm blir ny generaldirektör för Försvarsmakten

Mikael Granholm har utsetts till ny generaldirektör för Försvarsmakten och tillträder sin tjänst den 1 juni 2021. - Mikael kliver på uppdraget i en tid där omvärlden utmanar oss, samtidigt som vi har påbörjat arbetet med att bygga en större och starkare försvarsmakt Mikael Granholm ny generaldirektör vid Försvarsmakten. Publicerad 06 maj 2021. Regeringen anställer Mikael Granholm, idag förvaltningschef i Regeringskansliet, som generaldirektör vid Försvarsmakten från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 maj 2027. Mikael Granholm Foto: Regeringskansliet

I Försvarsmakten är generaldirektören ställföreträdande chef för myndigheten. Peter Sandwall har varit generaldirektör i Försvarsmakten sedan 2012, under en period när det har skett stora förändringar både i omvärlden och i Försvarsmakten Landshövding i Kalmar län. Sven Peter Tore Sandwall, född den 25 juli 1963 i Borås Caroli församling i Västra Götalands län, är en svensk ämbetsman. Han var från 2012 till 20 september 2020 generaldirektör för Försvarsmakten. I juli 2020 meddelade regeringen, att Peter Sandwall blir landshövding i Kalmar län från 21 september 2020

Hon efterträddes av Ulf Bengtsson som den 1 oktober 2012 efterträddes av Peter Sandwall som generaldirektör för Försvarsmakten. Sedan den 1 juni 2021 är Mikael Granholm förordnad som generaldirektör till och med den 31 maj 2027. Försvarsmaktslednin Tjänsten som generaldirektör (GD) för Försvarsmakten har varit vakant sedan sensommaren 2020 då Peter Sandwall efter väl förrättat värv gick vidare för att bli landshövding. Nu meddelas att efterträdaren är klar och står redo att ta vid Regeringen har i dag utsett generallöjtnant Göran Mårtensson till ny generaldirektör för Försvarets materielverk, FMV, från och med 1 februari. Göran Mårtensson vid en stabsövning i Enköping 2015. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Mikael Granholm ny generaldirektör vid Försvarsmakten

Regeringen beslutade den 2 juli 2020 att anställa Försvarsmaktens dåvarande generaldirektör Peter Sandwall som landshövding och chef för länsstyrelsen i Kalmar län från och med den 21 september 2020. Befattningen som generaldirektör i Försvarsmakten utlystes den 13 november 2020, och ansökningstiden löpte ut den 4 december 2020 Arkiverad nyhet. Marie Hafström, nuvarande generaldirektör för Försvarsmakten har fått ett nytt uppdrag av regeringen. att se över Försvarsmaktens stödverksamheter och stödmyndigheter för att få till ett mer operativt försvar. Visa föregående

Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten; Jens Mattsson, generaldirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Anders Sjöborg, chef Juridikstab, FMV; Micael Johansson, verkställande direktör, SAAB; Torbjörn Lönnqvist, verkställande direktör, Carment Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör i Försvarsmakten. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning som generaldirektör. Mer information Mer information lämnas av statssekreterare Jan-Olof Lind FRA har i sin dagliga rapportering till Försvarsmakten redovisat militära aktiviteter och pågående övningsverksamhet. Därutöver har FRA i sin uppföljning av utländska militära förband bland annat rapporterat om truppförflyttningar, fortsatta omorganisationer av militära förband liksom av utveckling och förnyelse av militär materiel samt etablering av nya vapensystem som kan.

Generaldirektör Peter Sandwall får nytt jobb - Försvarsmakte

Peter Sandwall (ämbetsman) - Wikipedi

Försvarsmakten (Sverige) - Wikipedi

Arbetsgivarverkets styrelse består av upp till 15 ledamöter. De har en aktiv roll i Arbetsgivarverkets verksamhet och beslutar bland annat om mål och riktlinjer för verksamheten. Styrelsen är förhandlingsdelegation och utser Arbetsgivarverkets generaldirektör. Fotograf: Catharina Biesèrt om inte annat anges Sven Peter Tore Sandwall, född den 25 juli 1963 i Borås Caroli församling i Västra Götalands län, är en svensk ämbetsman.Han var från 2012 till 20 september 2020 generaldirektör för Försvarsmakten. [1] [2] [3] I juli 2020 meddelade regeringen, att Peter Sandwall blir landshövding i Kalmar län från 21 september 2020.Förordnandet gäller fram till den 31 augusti 2026 Göran Mårtensson får förlängd anställning som generaldirektör för FMV. Regeringen har i dag beslutat att förlänga Göran Mårtenssons anställning som generaldirektör och chef för Försvarets materielverk (FMV) från den 1 februari 2022 till den 31 januari 2025. Göran Mårtensson har varit generaldirektör för FMV sedan den 1. Mikael Granholm har utsetts till ny generaldirektör för Försvarsmakten och tillträder sin tjänst den 1 juni 2021. - Mikael kliver på uppdraget i en tid där omvärlden utmanar oss, samtidigt som vi har påbörjat arbetet med att bygga en större och starkare Försvarsmakt. Hans erfarenhet på bredd och.

Klart med ny generaldirektör för Försvarsmakten - Semper Mile

Han ska leda det psykologiska försvaret. Publicerad 15 okt 2021 kl 09.13. Henrik Landerholm blir generaldirektör för nya Föregående Nästa. Stäng fullskärmsläge. Henrik Landerholm blir generaldirektör för den nya Myndigheten för psykologiskt försvar, som inleder sin verksamhet nästa år. Text TT. Dela. Kopiera länk. Plikt- och prövningsverkets insynsråd består av generaldirektören Christina Malm, som är ordförande, och sex ledamöter utsedda av regeringen: Mikael Granholm, generaldirektör Försvarsmakten. Anna Asp, chefsjurist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i region Syd på.

Göran Mårtensson ny generaldirektör för FMV - Försvarsmakte

Försvarets materielverk (FMV) Undertecknandet gjordes på den amerikanska ambassaden i Stockholm av generallöjtnant Johan Svensson från Försvarsmakten, Generaldirektör Göran Mårtensson vid FMV och Chargé d'affaires David E. Lindwall vid amerikanska ambassaden. [70 Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall blir ny landshövding i Kalmar län. Det beslutade regeringen vid ett sammanträde i torsdags. Han tillträder det nya jobbet den 21 september i år.- Ett erbjudande att bli landshövding är något som är lätt att säga ja till och det har helt enkelt blivit..

Göran Mårtensson fortsätter som generaldirektör för FMV 2021-10-20 Alla nyheter. Försvarets materielverk upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Hos oss samlas specialister inom teknik, affärer, juridik och projektledning Hon tillträdde som generaldirektör för Försvarets materielverk den 13 augusti 2012, efter att ha haft flera ledande tjänster på Trafikverket och tidigare Vägverket. Inför tillträdet förhandlande hon till sig en bra deal

Försvarsmaktens instruktion regleras att ÖB och GD gemensamt beslutar om budgetunderlag, årsredovisning, delårsrapport, prognoser och arbetsordning. Inrätta en kraftfull stab direkt underställd GD ESV föreslår att Försvarsmakten organiserar om nuvarande stödfunktioner till en kraftfull stab direkt underställd generaldirektören Göran Mårtensson ny generaldirektör för Försvarets Materielverk. Publicerad 07 januari 2016. Regeringen har i dag utsett generallöjtnant Göran Mårtensson till generaldirektör och chef för Försvarets materielverk, FMV. Han tillträder befattningen den 1 februari. Göran Mårtensson är född 1960 och har sin yrkesbakgrund inom. Försvaret utan ledning. Sökes: Generaldirektörer till halva försvarssektorn. Tillträde snarast. Måste kunna försvara Sveriges vapenexport till diktaturer, ta ansvaret när ministern gör bort sig och hålla personalen nöjd samtidigt som budgeten tajtas. Försvarsmakten har varit utan generaldirektör sedan Ulf Bengtsson lämnade sin. Försvarsmakten ska hålla Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) informerat om planeringen för internationella möten där överbefälhavare, generaldirektör eller försvarsgrenschef deltar. Planeringen ska ske i samverkan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut Generaldirektör Ann Persson Grivas . Anställd sedan: 2017. Styrelseuppdrag: Ledamot LFVs styrelse. Ordförande LFV Holding AB, LFV Aviation Consulting AB, Aviseq Critical Communication AB och Entry Point North. Vice ordförande Luleå Tekniska universitet/LTU. Ledamot insynsrådet för Institutet för rymdfysik och SOS Alarm

Vår organisation - FM

På Försvarsföretagsdagarna 2021 tillämpas inledningsvis ett tak för hur många representanter olika aktörer får registrera. Detta gäller såväl myndigheter som företag. I år kommer vi ha färre platser än normalt med hänsyn till pandemin. Arrangörerna har i år enats om att grundregistrering kommer att vara en (1) representanter. Generaldirektör Gunnar Holmgren får uppdraget att redovisa en strategi för det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, teknikutveckling och tjänster i fred, kris och krig. Uppdraget ska slutredovisas senast den 4 maj 2022 Generaldirektör Försvarets materielverk . Årsredovisning för 2019 Datum Dnr 2020-02-21 19FMV5235-4:1 Sida 8 (104) Om FMV Försvarets materielverk (FMV) är en myndighet under Försvarsdepartementet med uppgifter inom totalförsvaret. FMV ska.

Göran Mårtensson - Wikipedi

Göran Mårtensson får förlängd anställning som generaldirektör för FMV. Regeringen har i dag beslutat att förlänga Göran Mårtenssons anställning som generaldirektör och chef för Försvarets materielverk (FMV) från den 1 februari 2022 till den 31 januari 2025 Det styrande rådet består av respektive myndighets generaldirektör samt de representanter dessa utser. Den koordinerande arbetsgruppen består av Chefen för sektion M3 på Marinens Taktiska Stab från Försvarsmakten, Chefen för Strategienheten på Räddnings-och Styrande råd GD FM/KBV Koordinerande arbetsgrupp C MTS M3 C Stratenhete Samarbete inom försvarsområdet gör stor skillnad för stabilitet och miljö. Vi behöver samarbeta på alla nivåer och den här konferensen är ett gott exempel på det, sa Peter Sandwall, generaldirektörFörsvarsmakten i sitt välkomsttal. Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten. Johan Kuylenstierna, professor och vd för.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik bekräftar att samtal pågår mellan Migrationsverket och Försvarsmakten om vad som kan göras för afghaner som hjälpt de svenska försvarsstyrkorna i Afghanistan. - Vi gör nu ett analysarbete som kommer mynna ut i en lista på vilka personer som skulle kunna komma i fråga, säger Försvarsmaktens press.. Marie Hafström är generaldirektör för Försvarsmakten och hon kan inte ange hur stor summa som försvaret ska spara. - Det är för tidigt att säga, jag tycker att det är lite för stort. Här kommer kompletterande information om Försvarsmaktens långsiktiga ekonomi. För det första: Överbefälhavaren var mycket tydlig med att påtala att fram till 2014, dvs den period som riksdagens och regeringens nuvarande inriktningsbeslut om försvaret omfattar, bedömer Försvarsmakten att vi löser våra uppgifter inom nuvarande ekonomiska ramar Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverket, och Christina Malm, generaldirektör. Hamnkapacitet i Fårösund säkrad åt Försvarsmakten. Regeringen har godkänt Fortifikationsverkets köp av marinhamnen i Fårösund. Det innebär att fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen får köpas till en kostnad av högst 20 miljoner kronor. Regeringen har beslutat om ett medgivande till köp av marinhamnen i Fårösund på Gotland

Director General of the Swedish Armed Forces - Wikipedi

2008-08-29 09:29 CEST Ulf Bengtsson ny generaldirektör i Försvarsmakten Regeringen har utsett Ulf Bengtsson till ny generaldirektör i Försvarsmakten Ny generaldirektör för Försvarsmakten. Ulf Bengtsson har utsetts till ny generaldirektör för Försvarsmakten efter Marie Hafström som i stället blir utredare inom Regeringskansliet. Artikeln du läser är låst. Logga in eller teckna en digital prenumeration för att läsa Nordens största affärstidning Generaldirektör Försvarsmakten. Dan Ohlsson Överdirektör Försvarets Materielverk. Dela: Nästa inlägg ÖB kommenterar Försvarsmaktens budgetunderlag 2017-2019. Föregående inlägg Media om framtida materiel- och logistikförsörjning. Officiell blogg. Peter Sandwall, generaldirektör Försvarsmakten Maria Bredberg Pettersson, generaldirektör Fortifikationsverket Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet 15:55 Reflektioner om militärt försvar i tillväxt PJ Anders Linder, VD Axess Publishin

Anförande Försvarsmakten Gen Micael Bydén, ÖB Försvarsmakten Anförande Försvarets Materielverk Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets Materielverk (FMV) Säkerhetspolitisk utblick Anna Wieslander, direktör Atlantic Council PAUS Hotbilden Genmj Lena Hallin, chef Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik bekräftar att samtal pågår mellan Migrationsverket och Försvarsmakten om vad som kan göras för afghaner som hjälpt de svenska.

Han blir Försvarsmaktens nya generaldirektör - Försvarsmakte

  1. Samtidigt har Försvarsmakten varit utan generaldirektör ända sedan i september, en befattning som tillkom 2005 just för att öka den ekonomiska styrningen inom myndigheten. - Att få en ny generaldirektör på plats är jätteviktigt och därför arbetar vi intensivt med den frågan
  2. En nationell övning med över 2000 deltagare där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen stod i fokus. - Vi har deltagit i övningarna utifrån vår roll som civil myndighet. Våra arbetsuppgifter är i grunden desamma när vi övar med Försvarsmakten och vi ska fortsätta göra det vi är bra på i såväl fredstid som vid höjd beredskap, säger generaldirektör Therese.
  3. Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik bekräftar att samtal pågår mellan Migrationsverket och Försvarsmakten om vad som kan göras för afghaner som hjälpt de svenska försvarsstyrkorna i Afghanistan. -Vi gör nu ett analysarbete som kommer mynna ut i en lista på vilka personer som skulle kunna komma i fråga, säger Försvarsmaktens presschef Philip Simon
  4. Försvarets radioanstalt anklagas för dataintrång. Vid flera tillfällen har PTS fört upp Försvarets radioanstalt på listan över de fem värsta förövarna i Sverige när det gäller dataintrång. Generaldirektör Ingvar Åkesson är upprörd och kräver en ursäkt. Ingvar Åkesson, generaldirektör på Försvarets Radioanstalt, vill inte.
ÖB:s syn på läget halvvägs in i försvarsbeslutet

En ny generaldirektör för Försvarsmakten Skriftlig fråga

ÖB:s fältövning i strategiskt område - Försvarsmakten

Försvarsföretagsdagarna 2019. Försvarsföretagsdagarna - om hur företag och myndigheter tillsammans försörjer vår förmåga - hålls nästa gång den 26-27 november 2019. Konferensen erbjuder våra medlemsföretag en god inblick i framtida behov och förutsättningar samt goda möjligheter till nätverk med andra i branschen. Program Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant Johan Svensson och Fortifikationsverkets generaldirektör Maria Bredberg Pettersson var här för att på plats bekanta sig med de tre tänkbara platser där det nya regementet kan placeras. Magnus Carlsson. magnus.carlsson@nkp.se. 0550-41 25 12 Försvarsmakten är en svensk myndighet som ansvarar för sveriges säkerhet och lyder under försvarsdepartementet. Överbefälhavaren (öb) är myndighetschef och har från och med år 2005 en civil generaldirektör som ställföreträdare. Vi försvarar sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi Den prestigefyllda posten som överbefälhavare innehas av general Micael Bydén, medan posten som generaldirektör innehas av ämbetsman Peter Sandwall (i skrivande stund). Försvarsmaktens organisation. Inom Försvarsmakten finns ett antal instanser som var och en har en chef, eller befälhavare som det oftast heter i militärsammanhang Försvarsmaktens högsta ledning på besök i Eskilstuna. Försvarsmakten är Fortifikationsverkets största kund och uppdragsgivare. Under torsdagen besökte överbefälhavare Micael Bydén och generaldirektör Peter Sandwall Fortifikationsverkets huvudkontor i Eskilstuna. De träffade ledning, medarbetare och fick även en visning av.

Göran Mårtensson, född 26 maj 1960 i Kristianstad, är en svensk officer (generallöjtnant) och från 1 februari 2016 generaldirektör för Försvarets materielverk. [1 Susanne kommer närmast från jobbet som generaldirektör för Patent- och registreringsverket. Susanne Ås Sivborg är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har även lång chefserfarenhet från globala företag såsom Electrolux och AstraZeneca. Hon sitter i styrelsen för Försvarets Materielverk FMV och Högskolan Väst

Generaldirektör Ellen Rova Utredare . INNEHÅLL 4 Försvarsmakten till stora delar fick de ekonomiska tillskott myndigheten hemställt om, behövde budgetarbetet riktas om. Utgångspunkten var de underlag för äskanden som myndigheten lämnade in i budgetunderlaget för 2019-2021, samt d som vidtagits för att förstärka Försvarsmaktens interna styrning och kontroll. Uppdraget har genomförts av en projektgrupp bestående av Anne-Marie Ögren (projektledare), Annika Alexandersson, Johan Brandt, Ulla Duell och Christina Skogh. I detta ärende har t.f. generaldirektör Mats Wikström beslutat Kris och säkerhet på hög nivå. För många verksamma i totalförsvars- och säkerhetssektorn är Solbackakursen ett välkänt begrepp, sannolikt både för sin långa historia och också för att det är en totalförsvarsutbildning för ledande personer från alla delar av samhället i Sverige. Årets kurs har nyligen genomförts med drygt. Generaldirektör, GD eller gd, är en chefstitel som används inom den offentliga förvaltningen. [1] I Sverige används titeln ofta när det gäller chefen för en central statlig förvaltningsmyndighet. [1] Tidigare var det få som bar titeln, 1865 var det enbart sju, men i samband med centralförvaltningens utökning har titelns användning ökat avsevärt. [1

Försvarsmaktens generaldirektör blir Kalmar läns nya landshövding. Polisen, Försvarsmakten, Missing people och Hemvärnet. Samt Hemglassbilen. Anders Lindblom ryckte ut med bilen under torsdagskvällen för att försöka hitta sexårige Jones i Färjestaden med hjälp av den berömda trudelutt Fortifikationsverket. Fortifikationsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet och ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål. Fortifikationsverkets lokaler i fastigheten Fortet i Eskilstuna Göran Mårtensson, ny generaldirektör för Försvarets Materielverk. Bild: Henrik Montgomery/tt Regeringen har nyligen utsett Göran Mårtensson till ny generaldirektör för FMV och han tillträder sin nya tjänst den 1 februari

Nytt uppdrag för generaldirektör - Försvarsmakte

  1. Han ska leda det psykologiska försvaret. Henrik Landerholm presenteras som ny generaldirektör för nya Myndigheten för psykologiskt försvar, vid en pressträff i Rosenbad. Henrik Landerholm.
  2. Dag 1, 21 maj 2019 Invigning. Håkan Sparr öppnade kongressen med sitt invigningstal. Därefter talade statssekreteraren Jan-Olof Lind, Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm och Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.Talde gjorde även TCO:s Eva Nordmark via en videohälsning.. Sång och musik framfördes av Matilda Olivia Ljunggren och Maria Kvist
  3. Försvarsmakten: Vi kommer bistå afghanska tolkar. Sverige Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik bekräftar att samtal pågår mellan Migrationsverket och Försvarsmakten om vad som.
  4. Han ska leda det psykologiska försvaret från Karlstad. Henrik Landerholm blir generaldirektör för den nya Myndigheten för psykologiskt försvar, som inleder sin verksamhet med säte i.

Ny generaldirektör för försvaret. Peter Sandwall har utsetts till ny generaldirektör för Försvarsmakten av regeringen. Han tillträder sin nya tjänst den 1 oktober, uppger försvarsdepartementet i ett pressmeddelande Försvarsmakten stoppar tills vidare återanställningar av tidigare officerare och civil personal. Orsaken är att kostnaderna har blivit för höga och Försvaret behöver spara pengar. Trots. Gunnar Holmgren har arbetat över 30 år i central statsförvaltning och har bland annat varit landshövding i Västernorrlands län och generaldirektör vid Försvarets materielverk (FMV). Nu tar han över ordförandeklubban från Peter Egardt, som varit ordförande i tolv år. Stort förtroend Fotorubrik: Paneldiskussion vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017 med (från vänster) Dennis Gyllensporre, chef ledningsstaben Försvarsmakten. Christina Malm, generaldirektör Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Peter Nordlund, överingenjör FOI. Annika Nordgren Christensen, försvarspolitisk expert

Speakers and Materials - GRC Conference

Christina Malm, generaldirektör Rekryteringsmyndigheten Att Försvarsmakten inte godkänner någon med en sådan diagnos förklarar Rekryteringsmyndighetens generaldirektör med att det är av. FOI är organiserat i sex avdelningar. Fem är forskningsavdelningar med olika expertområden inom försvar och säkerhet. Den sjätte är en stödjande avdelning som bland annat arbetar med IT, HR, juridik, kommunikation, inköp och säkerhetsskyddsfrågor. Generaldirektören är myndighetschef. FOI har också en styrelse Regeringen har i dag beslutat att utse Eino Örnfeldt till ny generaldirektör och chef för Universitets- och högskolerådet. Han tillträder den 3 maj 2021 Björn Lyrvall, generaldirektör Försvarets Radioanstalt (FRA) FILM: CYBERATTACK MOT VÅRDEN - HUR KAN DET GÅ TILL? David Lindahl, forskningsingenjör vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) SÅ STÄRKER VI VÅR DIGITALA MOTSTÅNDSKRAFT - EXEMPLET SJUKVÅRDEN Richard Oehme, senior rådgivare på Knowit och ordförande för säkerhets Intresset för Arctic Challenge Exercise 21 är stort. Under tisdagen vecka 24 fick övningen besök av bland annat försvarsminister Peter Hultkvist, överbefälhavaren general Micael Bydén, flygvapenchefen general Carl-Johan Edström, chefen för amerikanska flygvapnet i Europa och Afrika general Jeffrey L Harrigian och försvarsmaktens nytillträdda generaldirektör Mikael Granholm Försvarsmakten fattar beslut i juni om utbildning och antal rekryter vid P 4, P 7, Livgardet och I 19. De förband som inte har utbildning i höst: Livregementets husarer, K 3, i Karlsborg, Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad, Göta ingenjörregemente, Ing 2 i Eksjö, Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå och Hemvärnet i Umeå, Villingsberg, Skredsvik och Göteborg