Home

Presidentens makt i Finland

När Finland blev republik 1919 ville man att presidenten skulle ha stor makt. I dag har makten begränsats en hel del. Från vilket år är den nuvarande grundlagen där bl.a presidentens makt. Enligt Finlands grundlag utövas regeringsmakten av republikens president samt statsrådet, vars medlemmar skall ha riksdagens förtroende. Denna princip återspeglas i grundlagens övriga bestämmelser om presidentens uppgifter och maktbefogenheter: lagstiftningsbehörigheten,.

Under de senaste två decennierna har presidentens makt minskat avsevärt i Finland. I en grundlagsförändring som gjordes 2012 begränsades presidentens befogenheter enbart till utrikespolitiska. Presidentens olika roller. Publicerad 01.03.2012 10:02. Presidenten har mycket lite inrikespolitisk makt. Presidenten kan visserligen fortfarande upplösa riksdagen, men endast på förslag av. Finland har blivit mer parlamentariskt styrt. Om drygt en vecka är den första omgången av finska presidentvalet klar. Finlands president har mindre makt än förr, men är viktig i utrikespolitik och som värnare av viktiga värden. Snart blir det val. Paavo Lipponen (S), Sauli Niinistö (motsvarande M) och Timo Soini (Sannfinländarna) är. Presidentens verkliga makt beror på lagstiftningen, omständigheterna och personen. Under samma regeringsform lät Ståhlberg riksdagen och regeringen ha en framträdande roll. Under Kekkonens tid koncentrerades makten hos presidenten. Efter kriget blev utrikespolitiken den viktigaste livslinan för Finland Presidentvalet i Finland närmar sig. Nu återstår det endast knappt två veckor tills finländarna ska gå till valurnorna. Även om presidentens reella makt är omtvistad är rollen fortfarande av stor dignitet, framförallt i utrikespolitiken. Därför engagerar valet många röstberättigade även på den här sidan Bottenviken

10 frågor om presidentens makt | Vetamix | svenska

10 frågor om presidentens makt Vetamix svenska

 1. skat på senare tid. Presidentmakt i semipresidentialism. Presidentens inflytande över politiken kan dock variera starkt i och med maktförhållandena i parlamentet och dess påverkan på regeringens sammansättning
 2. Omfattningen av presidentens makt skiljer sig dock inom ett presidentialistiskt styrelseskick. I en full presidentialism (som i USA) har statschefen (presidenten) stor makt.Trots att presidenten är avskild från lagstiftningen (utifrån Montesquieus maktdelningsprincip) och att Högsta domstolen är överordnad både presidenten och regeringen, kan presidenten ändå lägga in sitt veto.
 3. skat presidentens roll. Till skillnad från tidigare har presidenten ingen inrikespolitisk makt och kan inte som.
 4. Ett av dessa är personliga samtal med ledamöter, som kan ändra uppfattning om de i sin tur får presidentens stöd i en fråga som ligger ledamoten varmt om hjärtat. Dessutom kan en populär president lova hjälp vid kommande val. Om presidenten har stor makt så är det tvärtom med vicepresidenten, som i sin tur utses av presidenten
President Mauno Koivisto är död | Inrikes | svenska

Finalens första rond. Så kallade Yle den första sammandrabbningen mellan presidentkandidaterna. Men i den första duellen var Sauli Niinistö och Pekka Haavisto nästan skrämmande samstämmiga Presidentens makt i Finland har minskats efter hand, i dag är det i princip bara utrikespolitiken som är presidentens bord och inte ens där bestämmer han ensam. Landets utrikespolitik leds av republikens president i samverkan med statsrådet. EU-politiken står dessutom utanför detta och sköts av regeringen och riksdagen

Enligt Finlands grundlag utövas regeringsmakten av republikens president samt statsrådet. Republikens president leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet och beslutar om Finlands förhållande till utländska makter och om landets agerande i internationella organisationer eller vid internationella förhandlingar En grundlagsändring i Finland inskränker presidentens makt nästa år lagom när en ny president hunnit inta sin plats. Det ska bli mindre maktbråk om statsministern. Information om presidentvalet 2018, presidentens uppgifter och tidigare presidenter Politik Finlands statsskick är en konstitutionell republik. De högsta statsorganen i Finland är riksdagen, republikens president och regeringen (statsrådet). Finlands riksdag är ett lagstiftande organ som består av en kammare med 200 medlemmar, parlamentet. Riksdagen väljs för fyra år genom ett direkt, proportionellt och hemligt val. Traditionellt har tre partier slagits om. ^ Finlands politiska historia 1809-1998, Osmo Jussila (red.), Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi, översättning av: Henrik Ekberg, utgivning av Esbo; Schildt, 1998. ^ Utländska politiska system, SNS Förlag, Rutger Lindahl (red.), Malmö, 1995, bl.a. sidorna 68-85 om Frankrikes system och om politikernas vilja att bevara presidentens makt

Uppgifter - Presidentt

Mer eller mindre makt åt presidenten i Finland? - Sveriges

Statsskickets utveckling i Finland 909 av denna autonomi var bl. a. att Finland hade ett eget lagstiftande organ dvs. lantdagen, en egen inhemsk regering, föredragningen av landets ärenden för kejsaren-storfursten genom en egen, från kejsardö mets organ skild myndighet, eget medborgerskap, egna språk, egen religion och kyrka, eget mynt och egen militär Detsamma gäller statskicken i Finland, Italien, Estland, Slovenien, med flera länder, fastän presidentens makt kan vara mer eller mindre ceremoniell. Formella kriterier på parlamentarism För att en stat skall sägas vara parlamentarisk, förutsätter det att vissa formella kriterier uppfylls där Titta på A-studion - Presidentens makt svajar i Yle Arenan. Arenan är Finlands största tjänst för webb-tv och -radio. Yle Arenan erbjuder radio- och tv-program, direktsändningar och programuppgifter Makten i Finland tillkommer folket. Såväl riksdagsledamöternas som presidentens makt utgår från folkets djupa led. I den finländska demokratin ingår att de valda representanterna själva fattar beslut och ansvarar för dem inför folket

Presidentens olika roller - Inrikes - svenska

 1. Den Republikens president i Finland ( finska : Suomen Tasavallan Presidentti, svenska : Republiken Finlands president) har varit chef för tillståndet i Finland sedan starten, som anges i 1919 konstitutionen . Den utövar enligt Finlands konstitution den verkställande makt som den delar med regeringen. Hans presidentperiod varar sex år. Sedan 1991 har hans mandat bara förnyats en gång.
 2. Björneborgarnas marsch eller Björneborgarnas marsch från 1800 -talet; känd som Finlands presidentens sång Problem med att spela den här filen? Se mediehjälp
 3. Hälften av finländarna vill ändra presidentens roll - men åsikterna går isär om hur. 38 procent vill ge mer makt åt presidenten, medan 11 procent vill att presidentens
 4. Finlands konstitution är fastslagen i denna grundlag. All utövning av offentlig makt skall bygga på lag. I all offentlig verksamhet skall lag noggrant iakttas. 3 Presidentens ämbetsperiod upphör när den president som väljs i följande val tillträder

Finlands grundlag . I enlighet med riksdagens beslut, All utövning av offentlig makt skall bygga på lag. I all offentlig verksamhet skall lag noggrant iakttas. 3 Presidentens ämbetsperiod upphör när den president som väljs i följande val tillträder Finlands president, officiellt Republiken Finlands president, är Finlands statschef och högsta offentliga ämbete.. Sauli Niinistö tillträdde som republikens president den 1 mars 2012, efter att ha vunnit presidentvalet 2012.Han omvaldes i presidentvalet 2018 Länken leder till sidorna där man kan testa sin kunskap om presidentens makt i Finland genom att svara på 10 frågor. Test om presidentens makt (Svenska Yle, Vetamix) Yle Nyhetsskolan Länken leder till Yle Nyhetsskolan som är ett projekt i mediefostran riktat till både grundskolan och utbildningar på andra stadiet President Tarja Halonen tog tillfället i akt och slog igen ett slag för en stark presidentmakt, när hon talade på ett seminarium som ordnades i Helsingfors till åminnelse av att det har gått 110 år sedan Urho Kekkonen föddes. I och för sig kunde hon knappasta ha funnit ett lämpligare forum för sitt uttalande. Urho Kekkonen var en förespråkare för och utnyttjare av ett. Hufvudstadsbladet (Hbl) är Finlands ledande dagstidning på svenska. Tidningen är riksomfattande och utkommer i Helsingfors sju dagar i veckan med en upplaga på ca 50 000 ex och 120 000 läsare dagligen

Finland. Hälften av finländarna vill ändra presidentens roll - men åsikterna går isär om hur. 38 procent vill ge mer makt åt presidenten, medan 11 procent vill att presidentens makt minskar. Hälften av finländarna vill ändra presidentens roll - men åsikterna går isär om hur. 38 procent vill ge mer makt åt presidenten, medan 11 procent vill att presidentens makt minskar. 38 procent är nöjda med hur det är nu, visar en opinionsundersökning från Kommunernas utvecklingsfond som Yle refererar. Av dem som vill utöka presidentens makt vill.. Hälften av finländarna vill ändra presidentens roll - men åsikterna går isär om hur. 38 procent vill ge mer makt åt presidenten, medan 11 procent vill att presidentens makt minskar. 38. Finland agerar aktivt inom unionen för att utveckla den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken och deltar fullt ut i drivandet av den.—Finland stöder ett intensivt samarbete mellan Europeiska unionen och Nato.—Det finns också i fortsättningen starka grunder för att överväga ett finskt Natomedlemskap, heter det i redogörelsen från 2009

Övergången till direkt presidentval karnevaliserade själva kampanjen och gjorde valet av statsöverhuvud uttryckligen till ett symboliskt val, speciellt när presidentens makt samtidigt beskars. Paasikivi-Kekkonen-erans koncentrerade presidentmakt förbyttes i Mauno Koivistos Finland, men efter det grydde Paavo Lipponens tid och den statsministerstyrda republiken Finlands statschef Republiken Finlands presidentSuomen tasavallan presidenttiRepubliken Finlands presidentPresidentens standardSittandeSauli Niinistösedan den 1 mars 2012Bostad Presidentpalatset (ceremoniellt)Mäntyniemi (bostäder)Kultaranta (sommarbostad)AppointerPopulär röstTerminlängdSex årkan förnyas en gång i radInledande hållareKaarlo Juho Ståhlberg26 juli 1919BildningFinlands. I Finland var maktfördelningen i princip bättre förverkligad då presidenten tidigare hade större makt. Maktfördelningen har även uppgetts som ett motiv till ett bevarande av presidentens maktbefogenheter. I Finlands grundlag heter det att Statsmakten i Finland tillkommer folket, som företräds av riksdagen I grundlagen från år 2000 har presidentens makt minskat en del. Maktfördelningen i Finland ger presidenten ändå suverän makt i många frågor t.ex. när det gäller utnämningar eller benådning av fångar. Man kan fortsättningsvis kalla Finland för en presidentstyrd stat

Finlands lantdag sammanträdde i april 1917 för första gången sedan världskriget bröt ut 1914. År 1916 sett en möjlighet att uppnå mer. Den väsentliga frågan lydde om storfurstens makt i Finland skulle överföras till den provisoriska regeringen och vem eller vilken (numera Presidentens slott). I mitten kejsar Nikolaj II. Finland har en president som ska sköta utrikespolitiken, men också en regering med en utrikesminister och en statsminister som sköter EU-politiken, några skarpa gränser finns inte och nu har president Niinistö vädrat behoven att efter pandemin se över fördelningen och hur det fungerar skriver Yrsa Grüne-Luoma. Gullranda-samtalen skulle normalt ha hållits strax före midsommar Finland har därmed anonymiserats för omvärlden. Ingen vet vem som styr. I övriga Norden har vi kungahus med statschefer som sitter på livstid. Finland kunde förr backa upp det med statschefer med verklig makt. Nu kan man inte det längre. Då blir Finland utan en röst i världen. Men så här gick söndagens första omgång i presidentvalet Som president (1982-1994) förknippas Mauno Koivisto framför allt med en parlamentarisering av Finlands politiska liv samt med den västorientering, bland annat EU-medlemskapet, som följde på Sovjetunionens sönderfall i början av 1990-talet.. Koivisto var initiativtagare till några av de reformer, som minskade presidentens makt och ökade riksdagens och regeringens makt Statsministerns uppgifter. Statsministern leder statsrådets verksamhet och övervakar genomförandet av regeringsprogrammet. Statsministern svarar för samordning av beredningen och behandlingen av ärenden som hör till statsrådet och av ärenden som avgörs inom Europeiska unionen

Presidenten har fått mindre makt

Historiskt och exceptionellt när Finland tänjer på lagrummen för att skicka trupp till Kabuls flygplats konstaterar Yrsa Grüne-Luoma om veckans politiska beslut i Helsingfors. Före 2017 hade det varit helt otänkbart, då Finland länge hållit hårt att finsk militär används bara för försvara det egna landet vilket är en konsekvens av andra världskriget Användare av sociala nätverk med makt och huvud gör det roligt med den amerikanska presidentens naivitet efter att han uttalat sig för att ta ett exempel från Finland i att släcka skogsbränder. De finska användarna svarade omedelbart på erbjudande

I dag: Presidentens makt: inga förändringar behöv

Detsamma gäller statsskicken i Finland, Italien, Estland, Slovenien, med flera länder, fastän presidentens makt kan vara mer eller mindre ceremoniell. För att en stat skall sägas vara parlamentarisk, förutsätter det att vissa formella kriterier uppfylls där Till presidentens uppgifter hör också att stadfästa de lagar som riksdagen har godkänt. Om presidenten motsätter sig en lag, vilket han har rätt att göra, kan lagen ändå bli gällande om riksdagen på nytt godkänner den. Presidenten har alltså inte i praktiken så stor makt. Makten innehas istället av regeringen och riksdagen I Finland är politiken också mer praktiskt inriktad på riksplanet med mindre blockeringar än i Sverige. Landet är en republik, där presidenten har stor makt. Detta särskilt till för för några årtionden sedan, då presidentens makt minskades en del. Presidenten har dock fortfarande en viss makt särskilt gällande utrikespolitiken

Sätt fart bara, Finlands president! IntresseFinn

Pakkasvirta berättar också att han lite forskat på nätet om var människor hittar nyheter om Trump. Han menar att sidan Breitbart som är en fejk-nyhetssida har vuxit sig stor i Finland med nyheter om Trump. USA - en radikal nation. Efter diskussionen om presidentens makt går samtalet över till hur Trumps tid kommer inverka på demokratin I morgon söndag ska det avgöras vem som blir Finlands president för de kommande sex åren. Ålandstidningen har gjort en snabbguide över kandidaternas inställning i nio viktiga frågor. Vill du fortsätta läsa? Som prenumerant hos oss får du tillgång till artikeln och våra andra produkter

För några timmar sedan informerades vi om att vår tidigare president Mauno Koivisto har avlidit. Koivisto som gjorde en klassresa av rang och var en man som gick hem hos många av oss, arbetade aktivt för att minska presidentens makt. I motsats till det arbete han gjorde kunde vi i onsdags läsa om Donald Trump som avskedat chefe Finland inför millenniumskiftet: en regimbestämning 243 en död bokstav och att presidentens oberoende ställning i praktiken bleve helt neutraliserad (Rkiöld 1919). Så skulle emellertid ej bli fallet. I sin dok­ torsavhandling om presidentens ställning i Finlands parlamentariska syste Historisk utveckling Presidentens makt. När Finland blev republik 1919, antogs en regeringsform enligt vilken presidenten skulle ha stor makt. Tanken var att man skulle ha en maktdelning mellan den verkställande makten (presidenten och statsrådet) och den lagstiftande makten (riksdagen)

Eftersom presidentens makt ligger i utrikespolitiken har detta varit Torvalds främsta fokus. I centrum står ett finländskt Natomedlemskap. Det finländska stödet för Nato ligger på knappt 30 procent Presidentens stol, Ung Dramatik Kom och sätt dig i President Sauli Niinistös stol och berätta vad du skulle göra om du hade makt att bestämma i Finland idag. Presidentens Stol är en berättarverkstad för barn och unga av Ung Dramatik Referenser ^ Finlands politiska historia 1809-1998, Osmo Jussila (red.), Seppo Hentilä, Jukka Nevakivi, översättning av: Henrik Ekberg, utgivning av Esbo; Schildt, 1998. ^ Utländska politiska system, SNS Förlag, Rutger Lindahl (red.), Malmö, 1995, bl.a. sidorna 68-85 om Frankrikes system och om politikernas vilja att bevara presidentens makt

Comprehensive Presidentens Uppgifter Pics. Presidentens Uppgifter Judi A Nity - 2021 Check out Presidentens Uppgifter picsand also Vad är Presidentens Uppgifter and also Presidentens Uppgifter I Finland.. Details Parlamentarismi perustuu siihen, että kansan valitsema parlamentti pystyy kontrolloimaan hallitusta, jota kansa ei ole valinnut suoraan. Parlamentarismissa parlamentti tekee hallitukselle välikysymyksiä, joilla hallituksen luottamus mitataan. Mikäli hallituksen politiikka ei nauti parlamentin luottamusta, hallitus on velvoitettu eroamaan presidentens uppgifter. Home » Uncategorized » presidentens uppgifter . 29 Au I Finland minskade presidentens inflytande i samband med att man införde ­direktval till ämbetet för första gången 1994. Tidigare hade presidenten större makt, i vissa fall rentav större än riksdagen Halonen motiverade bevarandet av presidentens maktbefogenheter bland annat med att presidenten behöver verklig makt för att kunna påverka värderingarna i samhället. Halonen deltog i värdedebatten genom att i sina tal fokusera på svagheterna i de äldres ställning och på våldet och nyfattigdomen i samhället

Det gäller både i Finland och i den omgivande världen. Den största förändringen ur ett konstitutionellt perspektiv är att presidentens makt har skurits ned radikalt. Det betyder som känt att Finland i och med den nya grundlagen, som trädde i kraft år 2000, har ett mera renodlat parlamentariskt styrelsesätt Presidentens makt minskas ytterligare av att allt fler frågor har en EU-dimension och därför hör till statsrådets kompetens. - I dag har statsministern betydligt större utrikespolitisk makt än presidenten just för att så mycket som händer har EU-anknytning 758 Författningsreform i Finland Stor principiell meningsolikhet råder även om presidentens ställning. Denna fråga ansluter sig till maktfördelningen mellan dem som utövar den högsta statsmakten. — Lagstiftningsmakten utövas av riksdagen tillsammans med republi kens president. — Den högsta verkställande makten har tilldelats presidenten Republikanska föreningen skickade en delegation bestående av åtta medlemmar för att bevaka presidentvalet i Finland den 28 januari 2018. Syftet med resan var att inspireras av republiken Finland och träffa politiskt engagerade i Helsingfors, samt att sprida idén om det republikanska statsskicket i Sverige

Semipresidentialism - Wikipedi

Genom en grundlagsändring som slutgiltigt röstades igenom i den finländska riksdagen i höstas har presidentens makt inskränkts. Finland har fram till nu haft socialdemokratiska presidenter. Hem; Artiklar - Dudas starka band till PiS är hans största problem - Europa får se upp med Warszawa! - I Sverige kunde jag bli den jag vill var Finlands fotografiska museum/Alma Media/Uusi Suomis samlingar. Kekkonen valdes till president 1956, då han med två rösters majoritet besegrade den socialdemokratiska motkandidaten K. A. Fagerholm. Fackcentralen FFC utlyste generalstrejk till den första mars 1956, den dag den nya presidenten installerades Läs presidentens tal till diplomatkåren här. Läs presidentens tal till företrädarna för de högsta statsorganen samt till de högsta tjänstemännen här. Kuriosa: I referatet från högtidligheterna i Svenska Yle berättades att Rysslands president Vladimir Putin under sin ämbetstid besökt Finland minst 90 gånger

Finlands grundlag 2000 - kontinuitet och en starkare parlamentarism 5 Finlands grundlag 11.6.1999/731 13 1 kap Statsskickets grunder 14 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter 16 ändringar i grundlagen för att minska presidentens makt När man pratar om att Finland blev självständigt måste skilja på fem separata processer: och 5. konsolidering av de facto legitima regeringens makt i Finland. Det räckte fram till år 2000 att presidentens maktbefogenheter minskades i grundlagen och Finland övergick till ett helparlamentariskt system

Presidentialism och semipresidentialism Samhällskunskap

Finland - Presidentkandidater slutspurtar SVT Nyhete

skade presidentens makt och ökade riksdagens och regeringens makt ; Som president har Trump makt som är större än de beslut han föreslår. Samtidigt talar han gott om Rysslands president Vladimir Putin, och menar att de skulle komma bra överens ; Det är Rysslands nya supervapen som fått namnet Avangard. Presidenten saknar inrikespolitisk makt, Mannerheim ledde Finlands armé i två krig mot Sovjetunionen och det är som överbefälhavare för Finlands armé han blev nationalhjälte. Presidentens arbetsplats är slottet, som ligger vid Salutorget i kärnan av Helsingfors För en del handlade det om att ha möjlighet att visa att Finland inte är Soiniland, att det senaste riksdagsvalet inte gav rätt bild av människorna i Finland. Men förvånansvärt många, på facebook, på stan, gav uttryck för tanken, inte har jag något mot homosexuella, men tänk nu på hur det skulle påverka bilden av Finland utomlands Ibland tror man att en viss bok borde finnas, trots att den inte gör det.Hittills har det inte funnits någon bok på svenska som berättar om USA:s samtliga presidenter i kronologisk ordning. Det finns många sådana böcker på engelska, men märkligt nog har det tidigare inte funnits någon på svenska. Däremot har givetvis vissa känd

Presidentens stol, Ung Dramatik Kom och sätt dig i President Sauli Niinistös stol och berätta vad du skulle göra om du hade makt att bestämma i Finland idag. Presidentens Stol är en berättarverkstad för barn och unga av Ung Dramatik Karin Pihl: Sveriges sak är Finlands i det finländska presidentvalet. 24 januari 2018 12:07. Hur går det i det finländska presidentvalet?.

Kirgizistans president Sooronbaj Jeenbekov avgår efter oroligheterna som följt på det omstridda valet i landet. Efter oklarheter säger nu den nytillträdde premiärministern att han tar över presidentens befogenheter. Jeenbekov uppger att han väljer att avgå för att undvika sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter som krävt hans avgång Presidentens makt har ännu inte använts, eftersom regeringen vanligtvis har en majoritet i senaten som kan blockera en tredjedel av Dáil. Vägran att upplösa Underhuset: Presidenter kan vägra att upplösa Dáil Éireann på begäran av en Taoiseach som har förlorat Dáils stöd För några timmar sedan informerades vi om att vår tidigare president Mauno Koivisto har avlidit. Koivisto som gjorde en klassresa av rang och var en man som gick hem hos många av oss, arbetade aktivt för att minska presidentens makt. I motsats till det arbete han gjorde kunde vi i onsdags läsa om Donald Trump som avskedat chefe Presidentens arroganta svar kom i form av ett s.k. kvarnbrev, som publicerades via Finska notisbyrån. Detta ledde dock inte till en definitiv brytning mellan de två. Redan 1977 rekommenderade von Bonsdorff i pamfletten Finland i blickpunkten att Kekkonen skulle återväljas, men på kon­stitutionella grunder

Så styrs USA: Presidenten Samhällskunskap SO-rumme

Sveriges ledande mediesajt - SvD.se. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial Religionsfriheten för kungafamiljen Motion 2003/04:K240 av Torsten Lindström (kd) av Torsten Lindström (kd) Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen beslutar om sådan ändring av grundlagen att statschefen och övriga medlemmar i den kungliga familjen erhåller religionsfrihet på samma villkor som rikets övriga invånare Finland, officiellt Republiken Finland, är en republik i norra Europa. Finland har landgränser till Norge, Sverige och Ryssland samt i söder havsgräns mot Estland. Mellan Finland och Estland ligger Finska viken. Finland är officiellt tvåspråkigt med finska och svenska som nationalspråk. Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet

Video: Finlands president - Rilpedi

Presidentens mesta makt finns i utrikespolitiken Gamla

 1. 1 This map was compiled according to the Wikipedia list of countries by system of government. See there for sources. 2 Several states constitutionally deemed to be multiparty republics are broadly described by outsiders as authoritarian states
 2. Ledare: Tar Niinistö grundlagen i egna händer
 3. Republiken Finlands president: Ställning och uppgifte
 4. Grundlagsändring minskar finska presidentmakten - Sveriges
 5. Finlands president Länkbiblioteke
President Mauno Koivisto är död | Inrikes | svenskaQuiz: Lejonet är Finlands nationaldjur eller är det