Home

Obetalda fordringar

Bokföra kundfordran och kundfordringar (bokföring med exempel

 1. Kundfordringar uppstår vid kreditförsäljning när en redovisningsenhet har fakturerat kunder och utgörs av fordringar på kunder för levererade varor och utnyttjade tjänster. Ett företags kundfordran består av alla utestående kundfakturor som per ett visst datum ännu inte har blivit betalda av kunder
 2. En fordringstvist kan t.ex. handla om att du har fått ett krav från en privatperson eller ett företag som du inte anser är korrekt eller att du behöver hjälp med att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor. En sammanfattning av fordringsrätt / fordringsrätte
 3. Förfallna - eller osäkra - fordringar kan påverka både kassaflödet och likviditeten. Vi erbjuder både köp av portföljer av obetalda fordringar samt löpande köp av fordringar beroende på hur företagets behov ser ut för tillfället - för vi vet av erfarenhet att det sällan finns en lösning som passar alla
 4. Merparten av bolagets obetalda fordringar hänförde sig till en gäldenär som bolaget var i intressegemenskap med. Dessutom hade bolaget fortsatt att leverera varor till gäldenären, trots att bolaget hade känt till att detta företag hade betalningsproblem. Avdrag för kundfordringar och kundförluster i redovisninge
Ropo Capital skapar skräddarsytt koncept för Riksbyggen

Fordringsrätt Fordringsrätten Bestrida en obetald

 1. Kundfordringar. , utskrift. Utskriften hittar du under Utskrifter - Reskontra. Här skriver du ut en lista där du kan se dina obetalda kundfakturor fram till det datum du väljer i Reskontradatum. Du kan välja att sortera utskriften efter fakturadatum, fakturanummer, kundnamn, kundnummer, betalningsvillkor eller förfallodatum i fältet Ordning
 2. Att ha en oprioriterad fordran innebär att du får betalt först när och om prioriterade fordringsägare har fått betalt. Eftersom det är ett aktiebolag hålls inte aktieägarna personligen ansvariga, vilket innebär att om pengarna tar slut så kan du inte rikta dina krav mot dem personligen
 3. När vi sedan får in pengarna i det nya räkenskapsåret bokför vi bort fordran, eftersom kunden inte längre är skyldig oss pengar: Detta skall göras med både leverantörsfakturor (som i det översta exemplet) och kundfakturor för att man skall få ett rättvisande resultat för året
 4. Befarade kundförluster utgörs av de kundfordringar som en redovisningsenhet bedömer som osäkra på grund av att kundfakturorna har förfallit till betalning och att inbetalningarna har dragit ut på tiden med ett visst antal dagar efter förfallodatum

Inkassobolag Inkasso & köp av fordringar Alektum Grou

Vi kan hjälpa er med indrivning av obetalda fordringar. Med hjälp av inkasso kan ni låta en extern partner sköta indrivning av era obetalda fordringar. Ni slipper lägga massvis med tid på inkassohantering. Allt fler företag och privatpersoner är idag skuldsatta och slarvar med betalningen Obetalda fordringar När det gäller obetalda fordringar gentemot en avtalspart som försatts i konkurs så har man i rollen som borgenär rätt till utdelning i konkursen. Det innebär däremot ingen garanti att få betalt för sin fordran Inkassokrav är en gratis mall för att utforma ett inkassobrev enligt bestämmelserna i inkassolagen, Inkassolag (1974:182). Vid indrivning av fordringar utgör utfärdandet av ett inkassokrav vanligen det andra steget efter betalningspåminnelse och före ansökan om betalningsföreläggande

Vid utmätning och konkurs kommer den obetalda fordran även att få sakrättsliga konsekvenser. Jag återkommer till en utförligare redovisning av utmätning och konkurs och deras relation till fordringsrätten under avsnittet Sakrätt. Fordran och skuld är alltså två sidor av samma mynt. Borgenären har en fordran som riktar si Vår vision är att hjälpa företag att sälja obetalda fordringar på en enkel och trygg digital plattform där alla säljare och köpare möts under givna villkor. Vårt motto Varför vänta i åratal på att få betalt via indrivning när man kan sälja sin fordran och få betalt direkt Betalningsföreläggande är en gratis mall för att ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden för obetalda fordringar. Du kan göra en ansökan om betalningsföreläggande för att få andra att fullgöra sina betalningsförpliktelser mot dig eller för att vräka en hyresgäst som inte betalar hyran Ett trettiotal aktörer har vänt sig till Kronofogden den senaste månaden för att kräva in obetalda fordringar från Oscar Properties. Kraven summerar i nuläget till 4,4 miljoner kronor, varav 2,7 miljoner ännu inte delgivits till den krisande bostadsbyggaren

Avdrag vid nedskrivning av kundfordringar Wolters Kluwe

De erbjuder både köp av portföljer av obetalda fordringar samt löpande köp av enstaka fordringar. Colligent inkasso; Colligent inkasso har en egen avdelning som är specialiserad på just B2B-inkasso. Du får en kontaktperson med specialistkompetens inom din bransch och dess regelverk Fordringar kan drivas in av såväl den ursprungliga borgenären som av en uppdragstagare, såsom en indrivningsbyrå. Indrivningen av fordringar utgår från lagen om indrivning av fordringar. Vid indrivning ska alltså bestämmelserna i indrivningslagen iakttas, som förpliktar yrkesmässiga indrivare att iaktta god indrivningssed vid konsumentindrivning

Aros Kapital stämmer franska Coface på 1,5 miljoner euro

Fokusera på er kärnverksamhet. Vi erbjuder skräddarsydda processer som med automatik hanterar era obetalda fordringar. Fortsatta åtgärder efter obetalt inkassokrav styrs via en beslutsmodell (scorekort) som tar hänsyn till bl.a. kundens nuvarande betalningsförmåga Därför erbjuder vi er att överlåta utvalda delar eller samtliga obetalda fordringar till oss - och få pengarna på ert konto inom 24 timmar. Vårda era viktiga kundrelationer. Vårt motto är att fordringshantering aldrig ska påverka era kundrelationer negativt

Kundfordringar, utskrift - Visma Spc

 1. Många företag tar hjälp av inkassoföretag för att driva in obetalda fordringar. En representant från ett inkassoföretag berättar hur rutinerna för indrivning av fordringar går till och redovisar även hur Kronofogdemyndigheten arbetar vid betalningsföreläggande, utmätning och handräckning
 2. Omkostnadsbeloppet för fordran som är en kapitaltillgång ska justeras med valutakursförändringen (48 kap. 17 § IL). Detta gäller även valutakursförändringar på fordringar som uppkommit mellan två företag när dessa är i intressegemenskap, trots att en förlust på själva fordran inte är avdragsgill i ett sådant fall
 3. Roland Drugge har flera decennier av erfarenhet inom inkassohantering och obestånd. Han är expert på allt inom obeståndsjuridik och obetalda fordringar. Han driver in era fordringar med stål i näven och har koll på vad som gäller i just ert fall för att nå optimal framgång, ifall förutsättningarna talar till er fördel
 4. Riktlinjen reglerar tidsfrister och hantering av obetalda kundfordringar så att kommunens kunder behandlas lika oavsett i vilken förvaltning skulden uppstått. Riktlinjen innehåller utöver handläggning av obetalda kundfordringar även handläggning av regressfordringar för bostadsfinansiering samt kundfordringar i skuldsaneringsärenden
 5. Inkassoföretaget ansvarar även för bevakningen av obetalda fordringar så kallad långtidsbevakning. Varje förvaltning ansvarar för att meddela ekonomiavdelningen om fordringar på grund av särskilda omständigheter inte ska betalas eller skickas vidare för rättsliga åtgärder

Fordran på ett AB i konkurs - får jag betalt? - Konkurs

med obetalda fordringar på infrastrukturavgift är Transportstyrelsen som har motsvarande uppgift. Transportstyrelsen är den myndighet som hanterar systemet för betal-ning av felparkeringsavgifter (se t.ex. 3, 6 och 9 §§ förordningen om fel-parkeringsavgift) obetalda felparkeringsavgifter och att en polisman eller en bilinspektör ska ta hand om fordonets registreringsskyltar om användningsförbudet över-träds. Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter Enligt Skatteverket får obetalda fordringar som understiger 1 000 kr behandlas som kundförluster, även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att det har gått minst 8 månader sedan fordran förföll till betalning samt att det skickats ut både en betalningspåminnelse och ett inkassokrav Skriv ut påminnelse om obetald faktura. Det förekommer att företaget inte får betalt för utsända fakturor inom överenskommen tid. Ju snabbare som kravåtgärder då sätts in, desto större chans är det att få betalat för en fordran juridisk hjÄlp till borgenÄrer att driva in obetalda fordringar i Ärenden av civil eller kommersiell natur. Har du en faktura som din italienska kund inte betalar? Vi hjälper privatpersoner och svenska företag att få betalt i handelsförbindelser med Italien

Hur hanteras leverantörsskulder och kundfordringar

minska VA- och renhållningsverksamheternas utestående fordringar och regelmässiga avskriv-ningar. Vid det inledande mötet konstaterades att äldre obetalda fordringar fanns på 870 tkr vartill ytterligare fordringar låg kvar i ett äldre reskontrasystem 1. Öka återbetalningen av obetalda skulder 1.1 Uppdraget till CSN Centrala studiestödsnämnden (CSN) har av regeringen fått i uppdrag1 att öka återbetalningen av obetalda skulder i form av studielån och återkrav. Det svenska studiestödet lämnas med allmänna medel och är, i ett internationellt perspektiv, generöst Har du en konstaterad kundförlust kan du vid bokslut bokföra manuellt så här vilket kommer ta bort summan från kundreskontran, dvs du tror direkt att den är konstaterad och inte ens osäker. 1510 (Kundfordringar) Kredit Summa Kundfordring. 26XX (Ingående moms) Debet Summa Moms. 6351 (Konstaterade kundförluster) Debet Summa försäljning Engelsk översättning av 'obetalade fordringar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Denna lag träder i kraft den 1 september 1999. Lagens 5 och 9 § tillämpas inte, om fordran har överlåtits till uppdragstagaren för indrivning innan denna lag träder i kraft. Lagens 15 § tillämpas inte på skada som orsakas av ett förfarande innan denna lag träder i kraft. RP 199/1996, LaUB 30/1998, RSv 302/1998

Arvato Financial Solutions såg dagens ljus 1961, då ekonomiavdelningen på Vereinigte Verlagsauslieferung (VVA) fick en idé om att obetalda fordringar från boklådor skulle köpas av förlagen så snart som de uppstod. Idag jobbar 7 500 personer i över 15 länder runt om i världen med att leverera effektiva finansiella lösningar Riksbyggens kunder är fastighetsägare över hela landet som behöver en trygg och kvalitativ lösning för att hantera obetalda fordringar. Vår lösning innebär ett helt skräddarsytt upplägg som kommer stötta Riksbyggen och deras kunder i en digital miljö som är helt integrerad med övriga ekonomisystem, säger Jonas Ramstedt , VD Ropo Capital Sverige

Bokföra konstaterade och befarade kundförluster (bokföring

Ladda upp fakturan och bokför som en inkomst, välj rätt bokföringsmall (eller flera bokföringsmallar) oc Merparten av bolagets obetalda fordringar hänförde sig till en gäldenär som bolaget var i intressegemenskap med. Dessutom hade bolaget fortsatt att leverera varor till gäldenären, trots att bolaget hade känt till att detta företag hade betalningsproblem Inkasso av fordringar som bokförts som kreditförluster. Försenade eller helt obetalda fordringar försvårar affärsverksamheten och medför extra utgifter. En effektiv inkassoprocess innefattar också framgångsrik indrivning av fordringar som redan bokförts som kreditförluster, men med bevarad vänlighet och lyhördhet för kunden En förutsättning för användning av kontantmetoden är att verifikationer för obetalda fordringar och skulder ordnas och förvaras så att betryggande överblick fortlöpande finns över dem. Kravet innebär att fakturor ska hanteras enligt fastställda rutiner - Hur många obetalda kundfakturor har du liggande som är 2-6 månader gamla? 15 % 30 % 45 % 60 % INGEN 1-2 3-5 6-10 11-15 16 ELLER FLER 1 % 2 % 5 % 11 % 20 % 60 % 40 PROCENT A FORDRINGAR SOM ÄR 2-6 MÅNADER GAMLA V I SNITT 16.00

Fordran kan bestå av lånefordran, fordran på obetalda räntor samt fordran på obetalda avgifter och andra transaktionskostnader. Hela beloppet räknas hos bolaget som en och samma fordran. Alla betalningar upp till totalbeloppet 120 kommer då att utgöra amorteringar på fordran Verifikationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förvaras för sig så att betryggande överblick fortlöpande finns över dem. Förordning (1991:1026). 6 § De ekonomiska händelserna skall bokföras i systematisk ordning så att bokföringen gör det möjligt att överblicka verksamhetens ekonomiska utveckling (huvudbokföring) Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske. Verifikationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förvaras så att betryggande överblick fortlöpande finns över dem. Vid räkenskapsårets utgång skall samtliga då obetalda ford-ringar och skulder bokföras. §

Synonymer till fordran - Synonymer

obetalda fordringar och skulder bok-föras. fjärde stycket Vad som sägs i tredje stycket gäller också bokslutsföretag, om det endast förekommer ett mindre antal fakturor eller andra handlingar i verksamheten och fordringarna och skulderna enligt dessa inte uppgår till avsevärda belopp. Föreslagen lydelse 5 kap. 2 § tredje stycke Bläddra genom 9 potentiella leverantörer inom branschen inkassohjälp för obetalda företagsfakturor på Europages, en världsomspännande B2B-plattform för inköp Om Vänersborgs kommun har flera obetalda fordringar mot samma gäldenär ska dessa samlas i en och samma ansökan om betalningsföreläggande. Maximalt fyra stycken inkassoavgifter ska tas med per ansökan. 3. Ansvar och organisation . Följande rutiner tillämpas i Vänersborgs kommun mängden obetalda fordringar att i första hand lämnas över till KFM för exekutiva åtgärder (utmätning) eller möjligen för en betalningsuppgörelse. Erfarenheten har visat att möjligheten att utverka betalning är störst om exekutiva åtgärder kan sättas in så snart som möjligt efter den ordinarie förfallodagen. Det är därfö För några år sedan togs det fram en ny lag om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. eller har så många obetalda kontrollavgifter att det inte är värt att driva frågan vidare till Kronofogden

DebtoSell - He

Min kund är i rekonstruktion - WeAudi

Det innebär att fordran avseende obetalda månadsavgifter fastställs i utslag hos Kronofogden och att bostadsrättshavaren förpliktigas att avflytta Fakturering och förverkande är båda mekanismerna som används för att finansiera internationella handelstransaktioner för att säkra mottagningar av obetalda fakturor och fordringar. I båda delarna överförs risken för inkasso från säljaren till tredje part, och beroende på om avtalet är regressivt eller icke-rekurs löper den tredje parten risken för utebliven betalning

Kortfristiga fordringar 2.19 Kundfordringar. Obetalda kundfakturor till externa företag (ej koncern-, intresse-, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i) Kundfordringar är de fakturor som du skickat till dina kunder och ännu inte fått betalt för Obetalda hyror vid ansökan om företagsrekonstruktion omfattas av ackordet medan hyresbetalningarna under rekonstruktionen brukar säkerställas genom förskottsbetalning. Om säkerhet saknas och hyresbetalningar uteblir under pågående rekonstruktion bör även sådana krav samt krav för återstående hyrestid omfattas av ackordet då det är fråga om samma hyresavtal Obetalda räkningar går genom den normala påminnelse- och indrivningsprocessen. Därefter ansöker vi om betalningsdom för obetalda fordringar hos tingsrätten. Efter betalningsdomen kan fordringen indrivas genom utsökning. Kontrollavgiften debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar och god indrivningssed Pärmen för obetalda fakturor ger en överblick över fordrings- och skuldbeståndet. På balansdagen räknar man ut fordringar och skulder genom att förteckna de obetalda fakturorna var för sig samt summera beloppen i förteckningen

Företrädaransvar Rättslig vägledning Skatteverke

Fordringar och skulder samt övriga ekonomiska händelser skall bokföras så snart det kan ske. Verifikationer för obetalda fordringar och skulder skall ordnas och förvaras så att betryggande överblick fortlöpande finns över dem. Vid räkenskapsårets utgång skall samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras Kundfordringar redovisas med 123 mnkr och materiella anläggningstillgångar med 1.063 mnkr. Av utredningen i ärendet framgår att 80,7 mnkr av kundfordringarna avsåg obetalda fordringar kopplade till finansieringen av ett vattenledningsprojekt och att det till projektet även hörde 170 mnkr i materiella anläggningstillgångar Då vi normalt står för kreditrisken behöver du inte våndas över obetalda fordringar och kan förutse hur din kassa ser ut på lång sikt. För att uppnå andra önskvärda finansiella effekter, som exempelvis truesale och en offbalance-effekt i bokföringen, finns det också en del regelverk att ta hänsyn till Retur- och ångerrätten vid köp av ett enda paket. Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar från beställning utan att uppge något skäl till detta. Ångerrätten upphör 14 dagar efter att du, eller den du har angett som mottagare, har tagit emot Produkten. per e-post. För att utnyttja ångerrätten räcker det att du innan.

För ostridiga och obetalda fordringar efter vidtagna inkassoåtgärder ansöks det normalt om betalningsföreläggande, samt begärs det efter meddelat utslag verkställighet hos Kronofogden. Vid var tid lagstadgade avgifter och arvoden påförs gäldenären för respektive åtgärd Obetalda förfallna fordringar drabbar framför allt Sveriges småföretagare som är mer sårbara, och i behov av likvida medel på kontot för att betala skatt, löner, underleverantörer och andra åtaganden. Genom Inkassograms smidiga tjänster och mjukare framtoning prioritera

Betala direkt med internetbank eller Swish. Använd nedanstående uppgifter för att betala: 123 515 10 63 (Ange OCR-/eller personnummer som referens). 5667-5770 (Ange OCR-/eller personnummer som referens). Vid en eventuell överbetalning så tas en administrativ kostnad ut om 150 kr. Belopp som därefter överstiger 200 kr återbetalas via utbetalningsavisering, där en aviseringskostnad om. Obetalda förfallna fordringar drabbar framför allt Sveriges småföretagare som är mer sårbara, och i behov av likvida medel på kontot för att betala skatt, löner, underleverantörer och andra åtaganden. Genom Inkassograms smidiga tjänster och mjukare framtoning prioriteras din

Indrivning - Inkassohanterin

Har du eller ditt bolag utestående fakturor som inte har blivit betalda? Våra lättillgängliga, webbaserade lösningar innebär att du lätt kan skapa dig en bra rutin för obetalda fordringar och inkassohanteringen flyter på snabbt och smidigt. Du kan sedan följa dina ärendens status på din kundsida Förfallna obetalda hyror betalas enligt ackordet och skrivs ned till 25 procent. Även hyresvärdens fordran på skadestånd för den återstående hyrestiden omfattas av ackordet och skrivs ned till 25 procent eftersom skadeståndskravet anses ha uppkommit redan vid hyresavtalets ingående Skinflirt Sverige - Vakker hud og glansfullt hår starter innenfra. Skinflirt skin & hair vitamin hearts. - Multivitamin för hud och hår. Beställ. ENDAST 189,-. Skinflirt innehåller ett antal aktiva ämnen som är noggrant utvalda för att skapa optimala förutsättningar för hår och hud Vi kan hjälpa dig om du har hamnat i en fordringstvist. Det kan handla om att du har fått ett krav från någon privatperson eller ett företag som du inte anser är rätt eller att du behöver hjälp med att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor Saldot på kundfordringskontot består av alla obetalda fordringar. Detta innebär vanligtvis att kontosaldot inkluderar obetalda fakturasaldon från både nuvarande och tidigare perioder. Omvänt rapporteras intäkterna i resultaträkningen endast för den aktuella rapporteringsperioden

Video: Legalbuddy.com - Vad händer med befintliga avtal och ..

Betalningspåminnelse är en mall som du kan använda för att påminna dina kunder om att ditt företag har obetalda och förfallna fordringar på dem. En betalningspåminnelse kan du skicka efter det att en fakturas förfallodatum har passerats. I en betalningspåminnelse skall du specificera vilka fakturor som är obetalda, deras fakturanummer, deras fakturadatum, deras förfallodatum. Nästa år har arbetstagaren visst intjänande, och har då rätt till 21 betalda semesterdagar och 4 obetalda. DET ÄR alltså fråga om att arbetstagaren först tjänar in sin ersättning, och således får en fordran mot arbetsgivaren, som sedan tas ut Om vi bedömer att du har en legitim fordran mot motparten inleder vi ett inkassoförfarande. Vi skickar ett inkassokrav till motparten, vari vi anger de juridiska grunderna för kravet samt de rättsliga åtgärder som kan komma att vidtas. I detta inkassobrev anges dessutom ett förfallodatum som måste iakttas för betalning eller svar Bokför utgående kundfordringar (Kontantmetod) Om du har kontant-/bokslutsmetoden för momsredovisning, dvs du bokför endast dina kund- och leverantörsfakturor vid betalningstillfället, inte vid registreringstillfället, ska du trots detta boka upp en kundfordran och leverantörsskuld för de obetalda kund- och leverantörsfakturor i samband med bokslutet

Företagspaket

Inkassokrav Gratis mall Mallar

Northland Resources – WikipediaKundinbetalning med differens

Fordringar. Alla föreningens fordringar bör framgå ur bokslutet. I det allmänna bokslutet räcker det med summan av alla fordringar men i balansspecifikationen måste alla enskilda poster synas. Kontofordringar kan man till exempel kalla små poster som tillsvidare oredovisade förskott ur kassa, obetalda medlemsavgifter och små räkningar fordringar som fortfarande är obetalda trots att ett år passerat sedan förfallodagen ska, om inte särskilda skäl föreligger, skrivas av i den ekonomiska redovisningen. Långtidsbevakning ska ske för samtliga fordringar oavsett fordringsbeloppets storlek. Bokföringsmässig avskrivning av fordra P.N:s och L.W:s fordringar på obetalda premier kan med hänsyn härtill inte anses överlåtna på försäkringsbolaget, oavsett om något fribrev utfärdas eller ej. Deras fordringar omfattas därför av den statliga lönegarantin (jfr prop 1970:201 s 30, 35, 67 f och 77 och prop 1975/76:19 s 65 f) Det innebär att fordran avseende obetalda månadsavgifter fastställs i utslag hos Kronofogden och att bostadsrättshavaren förpliktigas att avflytta. Om bostadsrättshavaren bestrider ansökan om betalningsföreläggande och/eller avhysning måste målet överlämnas till tingsrätten för att bostadsrättsföreningen ska kunna erhålla en exekutionstitel som kan verkställas av Kronofogden Undergrupp till anläggningstillgångar. Tillgångar i företaget som består av aktier, andelar, lån och fordringar. Kan t.ex vara ägande av företag inom en koncern, aktieposter i andra företag eller obetalda fakturor (fordringar). Formel: Konto 1300 till 139

DebtoSell - Om os

Syrianska tvångsnedflyttas till division 2Lista – Juristfirman ArvingenFakturering och försäljningsreskontra - EkovaBouppteckningar | Gunnarsson Redovisning AB

Hjälp med obetalda fordringar. Kontakta oss Maila till info@europainkasso.se eller använd kontaktformuläret under Kontakt i menyn. Genvägar Cookiepolicy Personuppgiftsbehandling. Postadress Svenska Europainkasso AB Box 1187 432 16 Varberg. Logga in Mina Sidor Klientportal. Inbetalnin stora de obetalda fordringarna utomlands är. På begäran av Riksrevisionen har Försäkringskassan tagit fram uppgifter om fordringar utomlands och utvecklingen de senaste fyra åren. Det visar sig att en fördubbling har skett av antalet obetalda fordringar och att fordrings Har kommunen flera obetalda fordringar/fakturor mot en och samma gäldenär är det god inkassosed att samla dessa i ett och samma inkassokrav. Inkassoåtgärder vidtas för att tillvarata kommunens rätt. Kommunen ska inte som påtryckningsmedel hota gäldenären med någon åtgärd som kommunen inte har för avsik Indrivning av fordringar Indrivning av obetalda fordringar ska ske via extern inkassobyrå altenativt i egen regi. I det fall fordringens art eller relation till kunden kan viss inkasso-verksamhet ske i egen regi. Kravhantering Kommunens fordringar ska betalas på utsatt/avtalad tid Fallet med biltillverkaren Saab är unikt i Sverige, framför allt på grund av att det gått så långt som att utmätning sker för att få in pengar till obetalda fordringar vid ett sådant. Enligt Anders Svensson finns i dag ytterligare 1,1 miljoner i obetalda hyror. - Av dem är 950 000 osäkra fordringar, säger han. Skillnaden är att nu finns system för att hantera situationen