Home

Socialtjänsten Stockholm

Socialförvaltningen - Stockholms sta

Socialtjänsten i Stockholm. Totalt i Stockholm finns det 36 socialkontor som erbjuder behovsprövat socialbidrag och många av dessa har flera duktiga socialsekreterare. Ibland kan det vara svårt att veta vilken socialvärd som man är berättigad till i Stockholm och dessutom kan servicegraden variera Socialförvaltningen Östgötagatan 10, 116 25 Stockholm Jourtelefon, tidsbokning och information Socialtjänsten i kommunerna består framförallt av vård och stöd till äldre, missbrukare, personer med funktionsnedsättning samt familje- och individomsorg. Det är socialtjänstlagen som reglerar kommunens skyldigheter och på vilket sätt den ska hjälpa sina invånare med stöd och bidrag Välkommen till Socialrådgivning på nätet! Här kan du ställa anonyma frågor till socialtjänsten i Stockholms stad via chatt. Chattarna kan till exempel handla om barn och ungdomar, ekonomiskt bistånd, missbruk, familjerätt eller annat som rör socialtjänstens område. Förut gick det även att ställa frågor via ett formulär

81 lediga jobb som Socialtjänsten i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Kurator, Behandlare, Pedagog med mera! 81 lediga jobb för Socialtjänsten i Stockholms Län - november 2021 | Indeed.com Sverig Socialtjänstens huvudsakliga uppgift inom ekonomiskt bistånd är att bidra till att hitta lösningar på människors försörjningsproblem, med fokus på att den enskilde långsiktigt ska kunna försörja sig själv och leva ett självständigt liv. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd Uppgifter om Socialtjänsten Stockholm i Stockholm. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning De accepterar inte alltid de ingripanden som socialtjänsten behöver göra, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad. Otryggheten leder till att socialsekreterare säger upp sig 87 lediga jobb som Socialsekreterare i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Socialsekreterare med mera! 87 lediga jobb för Socialsekreterare i Stockholms Län - oktober 2021 | Indeed.com Sverig

Familj och barn - Stockholms sta

Stockholm växer och vi behöver hela tiden fler medarbetare som bygger nya bostäder, tar hand om våra barn, våra äldre och planerar utvecklingen av stadens service. Välkommen till en av Sveriges största arbetsgivare, där utvecklings- och karriärmöjligheterna är större än du kanske anar På socialtjänsten i Spånga-Tensta har 11 av 32 biståndshandläggare sagt upp sig bara i år. Stockholms Stad har i flera år tampats med stor genomströmning av personal inom flera.

Så arbetar staden med socialtjänst - Stockholms sta

Kontakta oss - Stockholms sta

Region Stockholm ansvarar för den medicinska vården medan kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Genom socialtjänsten på kommunen kan du till exempel få: olika stödinsatser; öppenvårdsbehandling; vård på behandlingshe Origo är Sveriges första myndighetsgemensamma resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo är ett samarbete mellan alla kommuner i Stockholms län, Polisregion Stockholm och Region Stockholm. Vi består av ett arbetsteam med yrkesverksamma från olika myndigheter som samarbetar under ett och samma tak

81 lediga jobb som Socialtjänsten i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Kurator, Behandlare, Pedagog med mera På uppdrag av Stockholms stad förmedlar vi försöks- och träningslägenheter till i första hand socialtjänsten som i sin tur hyr ut bostäderna till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende. Ansökningsprocessen sker med hjälp av handläggare på socialtjänsten på de olika stadsdelsförvaltningarna i Stockholms stad

Socialtjänsten i Stockholms län - Massor om socialtjänste

Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2013 4 (91) Målgruppen för LSS - Riket 69 Målgruppen - Stockholms stad 70 Verksamhetsområdet i siffror 70 Brukarundersökning 83 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS 87 Lex Sarah 88 Anhörigstöd 9 Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer Stockholms stad. Våra verksamheter vänder sig till personer som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten. Vi har även skyddade boenden, utredningsplatser för barn och korttidshem för personer med funktionsnedsättning. Kontakta oss. Socialförvaltningen Box 4 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2014 11 (106) Behovet av ekonomiskt bistånd i Stockholms stad Behovet av ekonomiskt bistånd påverkas främst av situationen på arbetsmarkna-den. Även utvecklingen inom andra områden, såsom exempelvis integrations- oc Stockholms Stadsmissions Bostad först erbjuder personer i långvarig hemlöshet ett boende med stöd i egen lägenhet. Placering sker via socialtjänsten. Bostad först är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet

Socialtjänsten i Handen. När det inte finns så många socialkontor som erbjuder socialtjänster (endast 3) i Handen kan det vara klokt att prata personligen med en socialsekreterare i Stockholms län.Pris och servicegrad hos socialtjänsterna kan variera med storleken på orten så är det många gånger en fördel att kontakta socialkontor på en mindre ort eftersom då är det lättare. På uppdrag av Stockholms stad förmedlar vi försöks- och träningslägenheter till i första hand Socialtjänsten, som i sin tur hyr ut bostäderna till personer som har behov av särskilt stöd i sitt boende. Andra vägar för särskilda behov. Här hittar du de regler vi har att förhålla oss till när vi får in en ansökan om förtur Kontaktinformation gällande Socialtjänsten. Det är viktigt att ha rätt information om socialtjänsten, bostadsbidrag eller socialbidrag. Vill du delge ytterligare info gällande socialvård eller socialförvaltningen får du gärna kontakta oss. Tillsvidare är denna webbsida öppen från de som skulle vilja vidareutveckla den Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen.Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun. Socialtjänsten arbetar enligt den socialtjänstlag som infördes 2001.

Stöd och familj - Stockholms sta

OROSANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. Klicka på blanketten och fyll i din orosanmälan. Spara eller skriv ut. Försäkra dig om att du använder den senaste versionen av blanketten. Den hittar du alltid här. Uppgifter du som anmälare fyller i blanketten sparas inte hos oss Skinheads i Stockholm : vilka är de och vad gör socialtjänsten? / Birgit Flodin. Finns boken inne på biblioteket? I början av 1980-talet samlades stora grupper skinheads i Gamla stan och 1986-1987 eskalerade våldet bland dem. Bland annat fanns konflikter mellan skinheadsgäng och grupper av ungdomar med invandrarbakgrund

Ekonomiskt bistånd - Stockholms sta

  1. Att göra en genomlysning inom socialtjänsten. 2019 tog Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län tillsammans med stadsdelsförvaltningen Hässelby-Vällingby fram och prövade ett tillvägagångssätt för en genomlysning av socialtjänstens ärenden och insatser till barn och unga. Samarbetet med stadsdelsförvaltningen hade två syften: dels.
  2. Här kan du som är boende i Stockholms stad boka tid för familjerådgivning. Godkännande för lagring av personuppgifter i bokningstjänsten samt legitimering via BankID-inloggning krävs av båda parter för att genomföra bokningar elektroniskt. Detta görs som ett första steg genom Min profil , därefter är det möjligt att boka en tid
  3. får den hjälp och omvårdnad som behövs och som ska ges t.ex. av socialtjänsten. Uppdraget kan också vara ett s.k. begränsat godmanskap. Stockholms Överförmyndarnämnd Besöksadress: Vällingbyplan 2 162 65 Vällingby Postadress: Box 41 162 11 Vällingby Växel 08-508 29 000/ Kontaktcenter 08-508 29 700 Fax 08-508 29 707 www.stockholm.s

Socialtjänsten i Stockholm - Allt om bra socialförvaötninge

Stöd till hemlösa - Stockholms sta

Socialtjänsten, Stockholms stad 5 (27) personer överväger att ta sitt liv kan vara avgörande för att förebygga och förhindra suicid och suicidförsök. Sekundär målgrupp för handlingsplanen är beslutsfattare inom stadens övriga nämnder som på sikt kan vara delaktiga i ett för staden samlat suicidpreventivt arbete. Syfte och må Socialsekreterare Stockholm. 17 lediga jobb. Sök bland 31 lediga jobb som Socialsekreterare. Heltid. Deltid. Dedicare söker Sök utan CV Socionomer sökes för konsultuppdrag inom enhet barn och unga i Stockholm. Spara. Socionomera Bemanning AB, Socialsekreterare. Stockholm. Publicerad: 04 oktober. 6 dagar kvar. Dedicare söker.

Om verksamheten och inriktning Grimmans akut- och planeringsboendes uppdrag är att vara en del i processen ut ur hemlöshet. Verksamheten vänder sig till män eller par som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten. Verksamheten arbetar aktivt i att motivera klienten att flytta vidare och med länkning till [ socialtjänsten ska tillämpa relevanta regelverk och är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (HSLF-FS 2019:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Innehållet bygger framförallt på lagstiftning, uttalanden i förarbeten, Socialstyrelsens föreskrifter oc Ladda ner eller beställ. Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. En del publikationer går även att beställa i tryckt format för en kostnad. De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen

Socialtjänsten - Alla råd innan du besöker Socialtjänste

  1. Socialsekreterare Stockholm. 41 lediga jobb. Sök bland 64 lediga jobb som Socialsekreterare. Heltid. Deltid
  2. Socialtjänsten i blickfånget organisation, resurser och insatser : exempel från arbete med barn och ungdom, försörjningsstöd, missbru
  3. av Stockholm. Hos barnhälsovården fanns en känsla av otillräcklighet på grund av det stora behov av hälsovägledning man såg hos familjerna men inte hade resurser att tillgodose. Socialtjänsten, från socialchef till föräldrarådgivare, i Rinkeby-Kist
  4. 415 lediga jobb som Socialsekreterare på Indeed.com. Ansök till Socialsekreterare, Ekonomihandläggare med mera
  5. Socialtjänsten. Familjeenheten Sverige AB är ett företag med säte i Stockholm som erbjuder kvalificerade jour- och familjehem i Storstockholm och delar av Mälardalen. Vi är upphandlade i drygt 70 kommuner i Sverige avseende jourhems- och familjehemsvård. Vi har tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) att bedriva.
  6. Socialtjänsten ska hjälpa skolor med hemmasittare. Antalet skolelever med hög frånvaro fortsätter att öka. I Stockholm stad hade drygt 460 elever över 50 procents frånvaro i början av.

Socialtjänsten använder beloppen nedan som vägledning i sin bedömning om bostadskostnaderna är skäliga när beräkning görs avseende ekonomiskt bistånd. Vad som är skäliga boendekostnader kan vara olika från person till person och socialtjänsten utgår från den enskildes situation Handläggning inom socialtjänsten av Lars Clevesköld Lars Lundgren Anders Thunved ( Bok ) 2012, Svenska, För vuxna Ämne: Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialpolitik, Socialtjänst, Sverige FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län. Följ oss på facebook. Läs mer. FoU Nordväst fick i början av 2020 i uppdrag av Storsthlm att undersöka placerade barn och ungas tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på lokal nivå, i Stockholmsregionen. Uppdraget resulterade i denna rapport Utredningsarbete inom socialtjänsten. av Bo Edvardsson Lotta Vahlne Westerhäll (Bok) 2021, Svenska, För vuxna Utgivare/år: 2021: Utgåva: 3 uppl. Format: Bok: Kategori: För vuxna; ISBN: 9789151105673 : Boken är inköpt och är på väg till biblioteket. 1 exemplar under inkö Är du vår nya barnsekreterare? Sök då till oss på Familjehemsenhete

Missbruk och beroende - Stockholms sta

Runt Stockholm ligger kranskommuner och om vi ibland uppfattar ett hårt fögderi hos socialtjänsten i Stockholm är det inget mot vad man kan stöta på i kranskommunerna. 12 November 2020 14:3 18 lediga jobb som Socialsekreterare Ekonomiskt Bistånd i Stockholms Län på Indeed.com. Ansök till Socialsekreterare, Enhetschef, Teamledare med mera

utredningsarbete inom socialtjänsten av Bo Edvardsson, 1944- Lotta Vahlne Westerhäll ( Bok ) 2017, Svenska, För vuxna Ämne: Socialtjänst, Utredningar Finns på följande bibliotek. 0 av 3 exemplar finns att låna, 5 reservationer i kö

Välkommen - Socialrådgivning på nätet - Stockhol

Socialsekreterare kan till exempel arbeta med att stödja människor som har behov av försörjningsstöd. I det arbetet samtalar man med klienten för att undersöka hur behovet av stöd ser ut. Ibland handlar det om att det behövs ekonomiskt bistånd under en kortare tid, till exempel vid en skilsmässa eller vid sjukdom Socialtjänsten . Barn- och ungdomspsykiatrin . Kvinnojour. Brottsofferjouren Västerort Stödcentrum för unga brottsutsatta Nordväst Telefon: 073-6610469 . Stockholm. Socialtjänsten . Ungdomsmottagningar . Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. Tjej- och kvinnojourer. Brottsofferjouren Södra Stockholm. Stödcentrum för unga.

Covid -19 gav socialtjänsten tillfälle att sänka ambitionerna på arbetet med hemlösa. Stockholm har länge brottats med bostadsbrist och hemlöshet Tolkcentralen erbjuder även tolkstöd, tolkning från/till annat teckenspråk. Vi finns till för dig som är folkbokförd i Stockholms län. Vår huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning. Det innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel: hälso- och sjukvård. vissa. Social dokumentation - Socialförvaltningen Stockholm 8 februari 2021 11:26 KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholm stad att genomföra utbildningen i Social dokumentation för personal inom socialförvaltningen

Ekonomi och pengar - Stockholms sta

Blankett - Orosanmälan till socialtjänsten Det här är ett dokument utan förhandsvisning, du behöver ladda ner det för att se informationen. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare Samtidigt behöver socialtjänsten säkerställa att det digitala mötet sker på ett säkert sätt. Samverkan, erfarenhetsutbyte. Samverka och nätverka om digitalisering inom socialtjänsten via tjänsterna Samarbetsrum och Dela digitalt. Vision e-hälsa 2025 Socialpsykiatrin i Stockholm brukarundersökning 2009 4 Resultatet visar att majoriteten av de svarande har haft en varaktig kontakt med social-tjänsten. För 40 procent är det mer än 10 år sedan den första kontakten med socialtjänsten togs. Drygt hälften (52 procent) av de svarande har kommit i kontakt med socialtjänsten vi Orosanmälan.se drivs av Stiftelsen Trygga Barnen. Trygga Barnen stöttar barn och unga upp till 25 år som växer upp i en familj med missbruk

Om socialtjänsten för barn och unga. Vanliga frågor om soc. Vad kan soc hjälpa till med? Soc steg för steg. Möte med soc. Jag är placerad. Om Koll på soc Lediga jobb. Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Välkommen att växa i en växande stad där din insats verkligen gör skillnad. Lediga jobb. Du som inte sökt jobb hos oss tidigare börjar med att skapa ett konto. När du har ett konto kan du registrera och uppdatera ditt cv, personliga brev och kontaktuppgifter Socialbidrag 2006-2020. Enligt socialtjänstlagen baserar sig socialbidraget eller försörjningsstödet på Konsumentverkets pris- och konsumtionsundersökningar. Utifrån dessa räkna ersättningsnivåer fram olika åldersgrupper för varje år. De ersättningsnivåer som funnits mellan åren 2006-2020 kan du hitta i nedanstående tabeller Origo har hjälpt många unga i Stockholm - tveka inte att höra av dig ! Ring oss. Är du 13-26 år? Ring 020-25 30 00. Det är gratis, du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen. Här är våra telefontider: måndag - fredag: kl 09.00-16.00

Vid din första kontakt med socialtjänsten gör vi en förhandsbedömning per telefon. Om det finns behov kan vi då också boka en tid för besök. Om du redan har en pågående kontakt med socialtjänsten ringer du växeln på telefon 08-706 80 00. Be att bli kopplad till din socialsekreterare eller biståndshandläggare. Telefontide Socialtjänsten Stockholm Kungsholmen - psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, myndigheter, patientsäkerhet, ansvar och ärenden, nationell. Arbetar du inom socialtjänsten i Stockholms stad börjar du med att logga in högst upp till vänster. Är du privatperson söker du våra lediga lägenheter hos Bostadsförmedlingen, mer information hittar du längre ned på denna sida. Om SHIS. Gör en ansökan Biträdande enhetschef för mottagningssektionen på Intro Stockholm Spara Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Intro Stockholm, Enhetschef inom socialtjäns Socialsekreterare måste ha stor kunskap om hur både människan och samhället fungerar, se helheten i arbetet men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde. En viktig del av socialsekreterarens arbete är att samverka med andra samhällsaktörer som skola, hälso- och sjukvård och Arbetsförmedlingen för att på bästa sätt kunna vara till hjälp för kommuninvånarna

Sök efter nya Socialsekreterare ekonomiskt bistånd-jobb i Stockholm. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 60.000+ annonser i Stockholm och andra stora städer i Sverige Hyresvärdens villkor är att du har en regelbunden inkomst från till exempel en anställning, pension, eget företag, A-kassa, sjukpenning, sjukbidrag eller studiemedel. Ekonomisk bistånd (försörjningsstöd) från socialtjänsten i godkänns som inkomst. Den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå Inge Odstam, verksamhetsledare 08-508 48 260, 076-12 48 260 inge.odstam@stockholm.se Jonas Melinder, socialsekreterare 08-508 48 285, 076-12 48 285 jonas.melinder@stockholm.se Johanna Kruse, socialsekreterare 08-508 48 267, 076-12 48 267 johanna.kruse@stockholm.se Sarineh Manaci, socialsekreterare 08-508 48 284, 076-12 48 284 sarineh.manaci@stockholm.se Charlotta Ludwig, socialsekreterare 08.

Nytorgsmannen misstänks ha våldtagit 26 kvinnor på

Sök efter nya Socialsekreterare, hemlösa-jobb i Stockholm. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 66.000+ annonser i Stockholm och andra stora städer i Sverige På socialförvaltningen i Stockholm arbetar man redan med att öka mångfalden, säger Veronica Wolgast, avdelningschef där. Just nu görs en nationell översyn av socialtjänstlagen och.

Video: 81 lediga jobb för Socialtjänsten i Stockholms Län

Socialtjänsten i Stockholm anmäler bara lite drygt hälften av de ärenden som rör våld mot barn till polisen. Orsaken är att man inte tycker att det är någon idé - polisen vidtar ändå. För att så tidigt ge socialt stöd till unga i riskzonen för missbruk och kriminalitet tecknar socialtjänsten kontrakt med fem civila organisationer Om verksamheten och inriktning Västberga boende är ett stödboende vars uppdrag är att vara en del i processen ut ur hemlöshet. Verksamheten vänder sig till män som till följd av hemlöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten. Verksamheten arbetar aktivt i att motivera klienten att flytta vidare och med länkning till [ Stor rädsla för socialtjänsten i utsatta områden Uppdaterad 09:33 Publicerad I går 21:10 Rafif Saleh och Bodil Frey arbetar med att öka förtroendet för socialtjänsten i Lövgärdet

Nelsonstigen 1 - Bostadsförmedlingen i Stockholm ABSocialtjänsten får kraftig kritik för hanteringen av Idris

Socialtjänst. situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld. Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Alla människor kan söka hjälp hos socialtjänsten genom att göra en. Den som gör en anmälan kan välja att vara anonym. Socialtjänsten i Tyresö nås via Tyresö kommuns Servicecenter på telefon 08-578 291 00. Vid akuta situationer ring alltid 112. Här ser du vilka olika enheter som finns inom socialtjänsten. Tyresö kommuns relationsvåldsteam Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Hägersten-Älvsjö är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, i vårt område bor runt 120 000 invånare Tipsa SVT Nyheter Stockholms reporter om socialtjänsten. måndag den 4 oktober 06:05. SVT Nyheter Stockholms reporter Bilbo Göransson granskar socialtjänsten. Har du något du vill berätta eller ett tips som du tycker att han borde titta på