Home

Platons lärare

Platons läror har haft ett djupt inflytande på miljontals människors trosuppfattningar. Även många som anser sig vara kristna tror felaktigt att dessa läror har sin grund i Bibeln. Platons mest framträdande lära är uppfattningen att människan har en odödlig själ som lever vidare när kroppen dör Hans liv präglades enligt filosofen Apuleius av hårt arbete och kärlek till studierna. Som 40-åring grundade Platon den första akademin i Väst. Lärda från när och fjärran strömmade till och akademin blev modell för framtidens europeiska universitet. Platon blev en hyllad privatlärare KUNSKAP Platons lärare Sokrates plockade ut en helt okunnig slavpojke ur en hop med människor och visade honom en kvadrat som han ritat i sanden. Pojkens uppgift blev att rita en dubbelt så stor kvadrat När Platon dog, 347 f.Kr., efter att Filippus II av Makedonien hade börjat sin erövring av Grekland, gick ledningen för akademin inte över till Aristoteles, som hade varit student och sedan lärare där i 20 år, och som förväntade sig att följa, utan till Platons brorson Speusippus. Akademin fortsatte i flera århundraden till Platon är ingen demokrat. Han menar att demokratin är en omöjlig styrelseform. Till hans avståndstagande bidrog säkerligen det faktum att det demokratiska atenska styret hade avrättat hans beundrade lärare Sokrates. Ett elitistiskt drag i Platons politiska filosofi har ofta kritiserats

Platon - en grekisk filosof Historiska porträt

Platons filosofi. Artikel och boktips på Historiska Medias webbplats där du kan läsa om filosofen Platon. Platons (427-347 f.Kr.) betydelse för Västerlandets idévärld är ofantlig och hans prestige orubblig. Det har sagts att hela den västerländska filosofin är en serie fotnoter till Platons dialoger... Kategorier Del fyra: Varför finns det inga lärare i dygd? Meno nöjer sig med att dra slutsatsen att dygd kan läras ut, men Sokrates, till Menos förvåning, slår på sitt eget argument och börjar kritisera det. Hans invändning är enkel. Om dygd kunde läras ut skulle det finnas lärare om dygd. Men det finns inga Sokrates, född cirka 469 f.Kr., död 399 f.Kr. var en klassisk grekisk filosof från Aten. Sokrates anses som en av grundarna av västerländsk filosofi; han är en gåtfull figur som endast är känd genom sina studenters redogörelser. Platons dialoger är de mest innehållsrika källorna, som överlevt sedan antiken. Genom porträtteringen i Platons dialoger har Sokrates blivit ryktbar för sina bidrag inom etikens område. Det är genom Platons beskrivningar bilden av.

Platon - snabbkurs i den grekiske tänkarens filosofi

  1. Platons The Apology, där han diskuterar rättegången och hans lärare, ingår i denna period. Platons andra eller mellersta period består av verk där han utforskar moral och dygd i individer och samhälle. Han presenterar långa diskussioner om rättvisa, visdom, mod, liksom dualiteten i makt och ansvar
  2. Lärare tenderar att handla utefter konsekvensen utifrån en - Sokrates i Platons i Staten. 5 1. Inledning Tidigt i människans historia har fostran och etik ansetts viktigt. Ett exempel kan hämtas ur Platons verk Staten. I Staten får läsaren ta del av en dialog där Sokrates med hjälp a
  3. Sokrates, (469-399 f. Kr) som var Platons lärareoch som också är huvudperson i . Staten, har inte själv lämnat texter efter sig. Det vi tror oss veta om honom kommer från människor runt omkring, främst Platon. Vi vet inte vad som har sagts av Sokrates själv och vad som berättats av Platon
  4. Hans lärare är den lika berömde filosofen Sokrates och hans elev den store Aristoteles. Forskningen är inte överens om hur mycket av Sokrates tänkande som ingår i Platons efterlämnade skrifter, de så kallade Dialogerna, och hur mycket av det som står där, so
  5. Platons lärare har flera gånger nämnt att Platon inte verkar gilla schemagenomgångarna inför skoldagen på morgonen. Förmodligen beror det inte på att han inte behöver en schemagenomgång. Förmodligen beror det på att schemat de använt inte passat Platon
  6. Platons lärare skrev ganska mycket förr, men det blev kortare och kortare och nu har hon inte skrivit något över huvud taget det senaste året. Det är som om hon tror att Platon plötsligt blivit av med sin autism och nu kan berätta allt själv

Platons idéer om livet och samhället - Mimers Brun

Den ende av de antika filosoferna vars betydelse kan jämföras med Platons är hans lärjunge Aristoteles (384-322 f kr). Han var vetenskapsmannen vars teorier var dominerande i mer än 2000 år. Om man om Platon kan säga att efterkommande filosofihistoria enbart var fotnoter till denne, kan vi kalla Aristoteles för naturvetenskapens fader Platons kritik av sofisterna. Sofisterna utgjorde en del av den intellektuella kulturen i det klassiska Grekland under andra hälften av 500-talet fvt. Mest kända som professionella lärare i den grekiska världen, de betraktades i sin tid som polymater, män av varierande och stor lärande. platon, grekland, antik historia. Platon. (ca. 428-347 fKr) Platon föddes i Athen, son till en aristokratisk familj med förfäder såsom olika kungar av Athen och Solon. Hans mor Periktione gifte om sig med Perikles kollega Pyrilampes när hans far Ariston dog. Han var en lärjunge till Sokrates, och kom att bevittna filosofens avrättning.

Platons lärare skrev i kontaktboken att det inte gick att komma i efterhand och berätta om saker som har hänt, för då skulle ledarkillen inte komma ihåg incidenten. Men det är ju en del av Platons svårigheter att han inte kan berätta och sätta ord på saker. Att ett barn inte berättar om mobbning kan bero på flera olika sake Platons lärare var Sokrates, den klokaste mannen i Aten. Sokrates kunde inte testas eftersom Sokrates redan hade avrättats. Xenophon kunde lätt ha antagit Sokrates som sin lärare av samma anledning. Detta erbjuds inte som bevis för existensen eller bristen av existens,. Om lärare präglas i olika utsträckning av olika teorier i sin undervisning och utformning av examinationsmoment samt bedömning av desamma, skulle det kunna leda till skillnader i betygssättning. Platons mest framträdande lära är uppfattningen att människan har en odödlig själ som lever vidare när kroppen dör Sokrates sågs också som en stor filosof, och som sin elev påverkades Platon starkt av hans läror. Platon blev sedan lärare för Aristoteles som, även om han var en långvarig elev, kunde hitta många fel i Platons teorier och faktiskt blev en stor kritiker av sin lärare Platons lärare i gymnastik var Ariston från Argos, hvilken skall hafva gifvit honom namnet Platon — han hette annars Aristokles efter sin farfar — hvilket namn skulle syfta på hans breda bröst och fasta kroppsbyggnad. I gymnastiska idrotter skall den unge mannen hafva hunnit så långt, att han uppträdt såsom brottare vid de istmisk

Vad du borde veta om filosofen Plato

Läraren presenterar och strukturerar stoff men fungerar samtidigt som handledare, samtalspartner och kritisk vän. Deltagarstyrning, Immanuel Kant (1724-1804) byggde både på Platons (427-347 f Kr) rationalism, dvs att kunskap är medfödd och frigörs genom logiskt-begreppsligt tänkande, deduktion, och p Kunskap är inlärd förmåga att förstå, återge och tillämpa information och idéer. En person kan själv utveckla ny kunskap genom att dra slutsatser ur praktiska erfarenheter och upptäckter, genom att syntetisera (kombinera) annan förvärvad kunskap eller genom systematisk forskning med hjälp av vetenskapliga metoder

Politisk filosofi så ,som den förespråkades av Platons lärare Sokrates på 400 f.Kr., är en speciell filosofisk subdisciplin. Delfältet söker efter både moraliska kunskaper, politiska företeelser som t.ex. resursfördelning, och relationen mellan dessa. Den behandlar visdomen om hur man lever ett bättre liv för mänskligheten Platon skrev en massa citat och hans lärare var Sokrates. Platons citat är om andra människors liv, hur de bör leva, om beteende och kloka citat. Han skrev också några citat om kunskap och musik. Vänligen läs vårt urval av de bästa 20 citat av Platon här. Platons citat är väldigt berörande Ann Plato (ca 1824 - okänd) var en lärare och författare från 1800-talet svart ( afroamerikaner och indianer ) .Hon var den andra kvinnan i färg som publicerade en bok i Amerika och den första som publicerade en uppsats och dikter.Som en ung svart tjej som skrev på 1800-talet har Platon beskrivits som en arving till Phillis Wheatley, som skrev sin första publicerade dikt vid 13 års. Platon menar att staten kan liknas vid en människa där människans högsta del är förnuftet, därunder hittar vi modet och längst ner begäret. I staten motsvaras förnuftet av en elit som besitter hög moral och en fullkomlig vetenskaplig insikt. Modet i staten representeras av krigarna medan begäret är det närande ståndet Platons lärare har flera gånger nämnt att Platon inte verkar gilla schemagenomgångarna inför skoldagen på morgonen. Förmodligen beror det inte på att han inte behöver en schemagenomgång. Förmodligen..

Platons filosofi - Historiska Media Förla

Platons lärare Sokrates jämförde sig med en barnmorska som föder insikter. Och jag skulle inte tro att Platon hade gillat Rousseau. Han hade hos denne saknat en hel del insikter och han avskydde känslosvammel. Platon skapade akademien vars huvuduppgift var att skapa goda ledare för det grekiska samhället • Platons idéer var subjektiva. • Aristoteles idéer var inte subjektiva. • Arbete: • Platons arbete har överlevt genom åren. • Cirka 80% av Aristoteles arbete har dock försvunnit under åren. • Tro: • Platon var idealistisk eftersom han trodde att varje koncept hade ett ideal eller en universell form

Platons filosofi Historia SO-rumme

Bakgrunden till detta var Platons verksamhet som lärare vid den tid då Faidros kom till. Platon såg det skrivna i aktion bland sina studenter eftersom han, kan man förmoda, använde sina egna texter vid undervisningen. Processerna bakom detta känner vi inte till fullo men jag tror de kan vara underskattade 1.5 Aristoteles. Den ende av de antika filosoferna vars betydelse kan jämföras med Platons är hans lärjunge Aristoteles (384-322 f kr). Han var vetenskapsmannen vars teorier var dominerande i mer än 2000 år. Om man om Platon kan säga att efterkommande filosofihistoria enbart var fotnoter till denne, kan vi kalla Aristoteles för.

Jämförelse mellan Platons argument mot folkstyre med Schumpeters syn på folkets politiska roll. Genomförandet av demokrati har varierat genom åren från plats till plats och samhälle till samhälle, och politiker och tänkare kan fortfarande inte hittills definiera ett riktigt, heltäckande och enhetligt koncept för demokrati i världen 384 f.Kr: Aristoteles föds i Stageira i norra Grekland. Ca 366 f.Kr: Aristoteles kommer till Aten och börjar studera vid Platons Akademi. Ca 347 f.Kr: Platon dör, och Aristoteles lämnar Akademin. Ca 344 f.Kr: Aristoteles slår sig ner på ön Lesbos och startar en filosofisk läroanstalt. 343 f.Kr: Aristoteles blir lärare åt Alexander, son till kung Filip av Makedonien

Språk- och litteraturcentrum. Humanistiska och Teologiska fakulteterna huvudpersonen i Gästabudet Platons egen lärare, Sokrates. Ett gästabud är en fest och det är just på en fest som handlingen äger rum. Athens kulturelit är inbjuden till författaren Agaton för att han vunnit ett pris för sin nya pjäs på Athens teater I dialogen Gästabudet (Symposium) av Platon ges en exposé över kärleken och dess väsen

Filosofins historia

Vad Platons meno säger om dygd - Greelane

antik filosof, Platons elev och lärare till Alexander den store, utvecklade logiken och vetenskaperna, en av de viktigaste västerländska filosoferna vars skrifter omfattar bl.a. biologi, zoologi, etik, logik och fysi Ur Platons Gästabudet - Pauli kärlek. 2. Ur Platons Gästabudet. Gästabudet (Symposion) är ett verk av filosofne Platon. Precis som i så många andra av Platons skrifter så är. huvudpersonen i Gästabudet Platons egen lärare, Sokrates. Ett gästabud är en fest och det är just på en fest som handlingen äger rum

En annan sak vi lärare har att ta hänsyn till är skollagen som understryker att alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt. En elev som siktar på A ska alltså ges förutsättningar att kunna nå det. Lusten till språk och lärande kan både väckas och släckas i skolan, om man inte ges rätt förutsättningar och utmanas på den nivå man befinner sig Platon skrev en massa citat och hans lärare var Sokrates. Platons citat är om andra människors liv, hur de bör leva, om beteende och kloka citat. Han skrev också några citat om kunskap och musik. Vänligen läs vårt urval av de bästa 20 citat av Platon här. Platons citat är väldigt berörand Platons Atlantis - diktning som tagits på allvar. Publicerat i Folkvett nr 4/1993. Den grekiske filosofen Platon levde mellan åren 427 och 347 före Kristus. Hans skrifter har haft stor betydelse för alla efterföljande filosofer. Det märkliga är dock att Platon inte själv för ordet i sina skrifter Det är dock oklart om detta hände i samband med ett förhållande mellan lärare och studenter. En annan forskningsuppfattning är att Aristoteles uttryck först (proton) inte ska förstås i termer av tid, utan i betydelsen av en logisk sekvens i strukturen av Platons undervisning, och erbjuder därför ingen aning om den tidsmässiga klassificeringen av inflytandet. av Kratylos

som lärare och elever inordnar sig i och förhåller sig till. Hultin (2006) urskiljer med utgångspunkt i en kvalitativ undersökning som hon genomfört, fyra genrer av litteratursamtal. Hultin följer fyra olika lärare som var och en representerar en genre. Dess Eurytus ( / jʊər ɪ t ə s /; grekiska: Εὔρυτος.;Fl 400 BC) var en ansedd Pythagoras filosof som Iamblichus i en passage beskriver som en infödd i Croton, medan i en annan, han räknar upp honom bland Tarentine Pythagoreans.. Biografi. Eurytus var en lärjunge till Philolaus, och Diogenes Laërtius nämner honom bland Platons lärare , även om detta uttalande är mycket tveksamt hur lärare ser på lekens betydelse för barns utveckling medan det saknas forskning kring hur vanliga vuxna ser på I Platons (427-347 f Kr) beskrivning av idealsamhället menar han att leken måste vara grunden i all utbildning. I sina dialoger Staten och Lagarna beskriver han att människan lär sig effektivare oc

Sokrates - Wikipedi

Där var han verksam i nästan 20 år, både som lärjunge och lärare. Han lämnade Aten efter Platons dör och flyttade till Assos i Mindre Asien eftersom Stageira förstörts av makedonerna. Efter sin vän Hermias, som var kung där, död flyttade han till huvudstaden Pella där han blev kungasonen Alexander den Stores lärare Det är mer teaching for the test och stort fokus på kunskaontroller och statistik. I Sverige är det lite mer som Platons akademi. Det fria samtalet råder i större utsträckning och kunskaraven är lösare. Synen på lärare är också annorlunda i Storbritannien, där de åtnjuter större respekt Start studying Västerlandets filosofi, Anthony Kenny, innehållsförteckning. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Från sammanfattningen av Platons Phaedo kan man lära sig om Sokrates tillstånd, när hans lärjungar kom till honom i fängelse. Detta diskuteras i det första kapitlet. I andra kapitel talade deras stora lärare om enkla men mycket viktiga saker

Hur kan Aristoteles förena vetenskap och metafysik

Platons Faidros och Språkets förtingligande 6 hp . Ni som denna termin läser Teoretisk filosofi C skall läsa följande moment: C-uppsats, 15 hp . Observera att närvaro i C- & magister-seminarierna (CM-seminarierna) är ob- Lärare: Jens Johansson, Karl Ekendahl, Henrik Rydéhn och Peter Ryman Platon. Platon (ca 427-347 f.v.t. *) var en grekisk filosof. Han föddes i en aristokratisk familj i Athen och fick den utbildning som var vanlig för unga grekiska män från välbärgade familjer. Han påverkades i stor utsträckning av den kände filosofen Sokrates och av anhängarna till Pythagoras, en matematiker och filosof

Aristoteles mot Platon

Torbjörn Tännsjö är född i Västerås 1946. 2002 tillträdde Tännsjö Kristian Claëson-professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet Studier: Filosofi vid Platons akademi i Aten. Självstudier i zoologi, botanik och andra naturvetenskapliga ämnen. Jobb: Filosof, naturvetare, lärare och politisk tänkare. Mest kända verk: Boken Politiken som handlar om hur en stat bäst organiseras. Civilstånd: Gift och far till två eller tre barn

Platons Staten. • Dialogerna i staten inleds med att Sokrates vederlägger de svar. på frågan om vad rättvisa är som levereras av de övriga deltagarna i samtalet. Han tar sedan på sig uppgiften att besvara frågan. Han vill visa att rättvisan är. god i sig själv, inte på grund av dess konsekvenser. • Rättvisan är physi till lärare n. Den här boken är avsedd att användas som kurslitteratur i lärar­utbildningen. Vi hoppas att alla som läser boken vill ge sig ut på en gemensam resa för att tillsammans med. 2. Sokrates och Platon ht 15091

Platon - Forntida grekisk filosof, student av Sokrates och lärare i Aristoteles. Platon är den första filosofen vars verk inte bevarades i korta avsnitt som citerades av andra utan i sin helhet. I biografin om Platon finns det många intressanta fakta relaterade till hans personliga liv och filosofiska åsikter Platons pedagogik uppvisar många dimensioner och parallella system. Den är kopplad till filosofiska tankefigurer och vardagliga angelägenheter. Min tolkning får konsekvensen att filosofi hos Platon i själva verket är en pedagogik utan lärare Människan Platon och hans akademi (Läs artikeln Aristokles historia före denna) Platon gick i lära hos Sokrates i många år och var under dessa år relativt obemärkt i kretsen kring honom. Han delade Sokrates gunst med sjutton andra lärjungar och var inte på något sätt den främste. En association som kan ge en bild a Efter Platons död 347 f.Kr. var han en under en period lärare åt Makedoniens tronarvinge Alexander III, sedermera känd under namnet Alexander den store. Efter detta uppdrag återvände han till Aten och skapade en egen skola för filosofer, Lykeion, vars inriktning mot empirisk naturvetenskap skiljde sig från Platons Akademi och dess idealism

Antikens Grekland | Forntiden och antiken | Historia | SODen lärande eleven HT 15 Grupp 11

Jag tror det. Låt mig berätta om Platons idéer (som han la i - eller möjligtvis hämtade från Ja, liksom även i åtskilliga andra småsaker: ty under ett sådant tillstånd fruktar läraren sina lärjungar och smickrar dem, och lärjungarna ringakta sina lärare och sina ledare Platons skrifter räknas till världslitteraturens klassiker. Nu började Platon på allvar sin verksamhet som lärare. Ett stycke utanför Aten köpte han som nu 40-årig man ett lantligt ställe med en trädgård, beläget vid ett gymnasium som benämndes Akademeia muntliga kommunikationen påverkar lärare och elever. Därefter kommer det ett stycke som handlar om Aristoteles och Platons olika syn på muntlig kommunikation och hur den har lagt grunden för nutidens kommunikation. Därefter redogörs för styrdokumentens syn på muntli

Sickla köpkvarter evenemang — sickla galleria byggs ut förPotens läkemedel | vi erbjuder snabb och smidig diagnos

Redan de gamla grekerna . Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se. Annat De grekiska filosoferna hävdade att fostrarens uppgift var att genom barnen säkra statens fortbestånd. I den nordiska ättetraditionen utgjorde barnen förutsättningen för släktens fortlevnad. 6 dec 2005 Äntligen lite filosofi ute på sidan :) Enjoy, älskade den här kursen, speciellt uppdrag 3! TÄNK på att mycket av det som står är mina personliga tankar och reflektioner. Det behöver alltså inte stämma överens med vad du själv känner och tycker. Utgå därför alltid ifrån ditt eget tycke i kursen, filosofi handlar om at Försvarstalet, som Sokrates gav inför domstolen, finns återgett i Platons Apologien. Platon. Platon (428-348 f.Kr.) var elev till Sokrates och lärare till Aristoteles. Platon var liksom Sokrates atenare och grundade en skola med namnet Akademin i sin hemstad. Platons litterärt högtstående författarskap finns välbevarat Även om Platon hade varit hans lärare instämde Aristoteles inte med mycket av Platons filosofi. Platon var en idealist, som trodde att allt hade en ideal form. Aristoteles trodde på att titta på den verkliga världen och studera den.. exemplen är Platons dialoger där hans lärare Sokrates är huvudperso- nen.EnavdemestberömdaärStaten därPlatonutvecklarsinsynpå idealstatensutformning.Enannan,Kriton,ärendialogmellanSokrate